FNs barnekonvensjon i kortversjon

FNs barnekonvensjon i kortversjon

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen

Fokus på teknologisk utvikling i barnevernet

Bruker teknologi for å bedre barnevernet

| En blogg om utviklingen av en app for ungdommer i barnevernet

| En blogg om utviklingen av en app for ungdommer i barnevernet

Morradi invis.io/zj24jbmnt

Morradi invis.io/zj24jbmnt

Naboen min http://naboenmin.weebly.com/

Naboen min http://naboenmin.weebly.com/

Digitale løsninger for et bedre barnevern

Digitale løsninger for et bedre barnevern

Jørgen Aaberg

Jørgen Aaberg

Vi bestemte oss for at vi ikke vil ha en konkurranse på campen. Så derfor har vi et ambassadørpanel som skal gi feedback på hvordan det kan forbedres og komme med forslag om hvordan løsningene kan realiseres. De vil også være fremsnakkere for løsningene etter campen.  I panelet finner vi Redd Barna, Acos, SoCentral, IKT-Norge og Landsforeningen selv.

Vi bestemte oss for at vi ikke vil ha en konkurranse på campen. Så derfor har vi et ambassadørpanel som skal gi feedback på hvordan det kan forbedres og komme med forslag om hvordan løsningene kan realiseres. De vil også være fremsnakkere for løsningene etter campen. I panelet finner vi Redd Barna, Acos, SoCentral, IKT-Norge og Landsforeningen selv.

Regjeringen velger nå å se bort fra klare anbefalinger, og sier nei til å gi barn i Norge klagerett ved brudd på deres rettigheter. Redd Barna er svært skuffet over dette, og mener klagemekanismen er et viktig verktøy for å styrke barns rettigheter.

Norsk nei til barns klagerett

Carlina Lund

Carlina Lund

Jonas Ohlgren Østvik

Møt Jonas Ohlgren Østvik, koordinator i Landsforeningen for barnevernsbarn

Kim Bredesen

Møt Kim Bredesen, prosjektleder i Netlight

Løvetanncamp | en camp i sosial innovasjon for barnevern

en camp i sosial innovasjon for barnevern

Blogg | Løvetanncamp | en camp i sosial innovasjon for barnevern

en camp i sosial innovasjon for barnevern

Pinterest
Search