Universell utforming

13 Pins2 Followers
§ 12-1 Krav om universell utforming av byggverk

§ Krav til planløsning og universell utforming av byggverk - Byggeregler

Faktaside:                     Krav til heis og handicaptoalett på arbeidsplassen

Faktaside: Krav til heis og handicaptoalett på arbeidsplassen

Universell utforming A-B-C

Universell utforming A-B-C

Handlingsplanen viser hvordan Husbanken skal arbeide med universell utforming i årene som kommer.

Husbanken har laget handlingsplan for uu

Høringsmøte - Direktoratet for byggkvalitet

Høringsmøte - Direktoratet for byggkvalitet

Brosjyre universell utforming

Brosjyre universell utforming

Søk - Trondheim kommune

Søk - Trondheim kommune

§ 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal - Direktoratet for byggkvalitet

§ Krav til rom og annet oppholdsareal - Direktoratet for byggkvalitet

Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg - Direktoratet for byggkvalitet

Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg - Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalitet

Byggteknisk forskrift (TEK10) - Direktoratet for byggkvalitet

Byggteknisk forskrift (TEK10) - Direktoratet for byggkvalitet

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - Lovdata

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - Lovdata

Bygg for alle

Bygg for alle

Pinterest
Search