Gamle bilder Hvalstad og Asker

Asker. Statens småbrukslærerskole. Biavlsavd.

Asker. Statens småbrukslærerskole. Biavlsavd.

Akershus fylke Asker kommune Holmenbukta brukt 1964 Utg Aerofoto Høvik

Akershus fylke Asker kommune Holmenbukta brukt 1964 Utg Aerofoto Høvik

Asker - Holmen bad 1950-tallet. Foto: Stamsvig, Oslo

Asker - Holmen bad 1950-tallet. Foto: Stamsvig, Oslo

Hvalstad stasjon 2 bilders kort. Stasjonen og Hartmanns pensionatskole brukt 1910

Hvalstad stasjon 2 bilders kort. Stasjonen og Hartmanns pensionatskole brukt 1910

Asker jernbanestation Akershus fylke stp 1907 Foto: Normanns kunstforlag

Asker jernbanestation Akershus fylke stp 1907 Foto: Normanns kunstforlag

Asker Heimkvild hjem for pensjonerte slumsøstre Trollstua Akershus fylke

Asker Heimkvild hjem for pensjonerte slumsøstre Trollstua Akershus fylke

Asker Volden Akershus fylke

Asker Volden Akershus fylke

Asker stasjon med tog Akershus fylke Foto: Mittet

Asker stasjon med tog Akershus fylke Foto: Mittet

Asker jernbanestation Akershus fylke uniformskledde personer på perrongen Foto: Küenholdt

Asker jernbanestation Akershus fylke uniformskledde personer på perrongen Foto: Küenholdt

Asker Engelsrud Akershus fylke V. Fosvold systue og landhandel Dikemark sykehus i bakgrunnen Foto: Enerett V. Fosvold

Asker Engelsrud Akershus fylke V. Fosvold systue og landhandel Dikemark sykehus i bakgrunnen Foto: Enerett V. Fosvold

Pinterest
Søk