Vegard Nideng

Vegard Nideng

Jeg er utdannet astronaut på Nasa Space Academy, men har akkurat omskolert meg til medisindoktor i neurokirurgi. Jobber derfor periodevis for leger uten grenser