Villa Faun Loft Apartments by Various Architects.

Apartment complex designed by Various, located in the Northwest Oslo, Norway, with a great view over the city and to the Oslo Fjord / Leilighetskompleks designet av Various Architects AS, som ligger i Nordvest-Oslo, Norge, med flott utsikt over byen og til Oslofjorden.
19 Pins21 Followers
Norwegian apartment complex by Various Architects. Modern, Scandinavian architecture. Main entrance design. /  Norsk leilighetskompleks av ulike arkitekter. Moderne, skandinavisk arkitektur. Hovedinngang design.

Norwegian apartment complex by Various Architects. Modern, Scandinavian architecture. Main entrance design. / Norsk leilighetskompleks av ulike arkitekter. Moderne, skandinavisk arkitektur. Hovedinngang design.

Oslo apartment complex by Various Architects. Modern architecture. Luxury Bathroom. Marble Bathroom. Bathtub. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Moderne arkitektur. Luksuriøst bad. Marmorbad. Badekar.

Oslo apartment complex by Various Architects. Modern architecture. Luxury Bathroom. Marble Bathroom. Bathtub. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Moderne arkitektur. Luksuriøst bad. Marmorbad. Badekar.

Section, architectural drawing for Oslo apartment complex by Various Architects. / Snitt arkitektonisk tegning av Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS.

Section, architectural drawing for Oslo apartment complex by Various Architects. / Snitt arkitektonisk tegning av Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS.

Facade architectural drawing for Oslo apartment complex by Various Architects. / Facade arkitektonisk tegning av Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS.

Facade architectural drawing for Oslo apartment complex by Various Architects. / Facade arkitektonisk tegning av Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS.

Oslo apartment complex by Various Architects. White and wood facade with playful windows. Modern Architecture. / Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS. Hvit og trefasade med lekre vinduer. Moderne arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. White and wood facade with playful windows. Modern Architecture. / Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS. Hvit og trefasade med lekre vinduer. Moderne arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. White and wood facade with playful windows. Modern Architecture. / Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS. Hvit og trefasade med lekre vinduer. Moderne arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. White and wood facade with playful windows. Modern Architecture. / Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS. Hvit og trefasade med lekre vinduer. Moderne arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. White and wood facade with dynamic windows. Modern Architecture, Scandinavian architecture, and chalets. / Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS. Hvit og trefasade med dynamiske vinduer. Moderne arkitektur, skandinavisk arkitektur.

Completed in 2016 in Oslo, Norway. Images by Ibrahim Elhayawan, Roger Sandvær. Villa Faun is an apartment complex located in the Northwest hill side of Oslo, Norway, with a great view over the city and to the Oslo Fjord.

Oslo Norway apartment complex by Various Architects. White and wood facade with playful windows. Modern Architecture, Norwegian Architecture / Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS. Hvit og trefasade med lekre vinduer. Moderne arkitektur. Norsk Arkitektur.

Oslo Norway apartment complex by Various Architects. White and wood facade with playful windows. Modern Architecture, Norwegian Architecture / Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS. Hvit og trefasade med lekre vinduer. Moderne arkitektur. Norsk Arkitektur.

Oslo, Norway apartment complex by Various Architects. Terrace window overlooking the garden. / Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS. Terrassevindu med utsikt over hagen.

Oslo, Norway apartment complex by Various Architects. Terrace window overlooking the garden. / Oslo leilighetskompleks av Various Architects AS. Terrassevindu med utsikt over hagen.

Oslo Norway apartment complex by Various Architects. White and wood facade with playful windows. Modern Architecture, Norwegian Architecture / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Hvit og tre fasade med lekre vinduer. Moderne arkitektur. Norsk Arkitektur.

Oslo Norway apartment complex by Various Architects. White and wood facade with playful windows. Modern Architecture, Norwegian Architecture / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Hvit og tre fasade med lekre vinduer. Moderne arkitektur. Norsk Arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. Wood facade. Modern Architecture, Norwegian Architecture. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Tre fasade. Moderne arkitektur, Norsk arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. Wood facade. Modern Architecture, Norwegian Architecture. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Tre fasade. Moderne arkitektur, Norsk arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. Garden view. Wood and steel facade. Winter and snow. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Hageutsikt. Tre og stål fasade. Vinter og snø.

Oslo apartment complex by Various Architects. Garden view. Wood and steel facade. Winter and snow. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Hageutsikt. Tre og stål fasade. Vinter og snø.

Oslo apartment complex by Various Architects. Modern architecture. Wooden Architecture. Scandinavian Architecture. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Moderne arkitektur. Trearkitektur. Skandinavisk arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. Modern architecture. Wooden Architecture. Scandinavian Architecture. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Moderne arkitektur. Trearkitektur. Skandinavisk arkitektur.

Norwegian apartment complex by Various Architects. Modern house number. / Norsk leilighetskompleks av ulike arkitekter. Moderne husnummer.

Norwegian apartment complex by Various Architects. Modern house number. / Norsk leilighetskompleks av ulike arkitekter. Moderne husnummer.

Oslo apartment complex by Various Architects. Garage entrance. Elevator. Parking. Modern Architecture, Norwegian Architecture. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Garasje inngang. Heis. Parkering. Moderne arkitektur, norsk arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. Garage entrance. Elevator. Parking. Modern Architecture, Norwegian Architecture. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Garasje inngang. Heis. Parkering. Moderne arkitektur, norsk arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. Open modern kitchen with grey and marble finishings. A nice example of good, modern Norwegian Architecture. /  Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Åpne moderne kjøkken med grå og marmor etterbehandling. Et godt eksempel på god, moderne norsk arkitektur.

Oslo apartment complex by Various Architects. Open modern kitchen with grey and marble finishings. A nice example of good, modern Norwegian Architecture. / Oslo leilighetskompleks av ulike arkitekter. Åpne moderne kjøkken med grå og marmor etterbehandling. Et godt eksempel på god, moderne norsk arkitektur.

Pinterest
Search