Lokomotivstallen Offices by Various Architects

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway. This administration building lies in a locomotive industrial zone with quite unique proportions, 8 meters wide and 205 meters long. / ROM Eiendom AS engasjert Ulike Arkitekter for å designe utviklingen av en historisk bygning i Lodalen, Oslo, Norge. Denne administrasjonsbygningen ligger i et lokomotiv industriområde med ganske unike proporsjoner, 8 meter bred og 205 meter lang.
22 Pins20 Followers
Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. A combination of brick with wood pop outs. /  Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. En kombinasjon av murstein med trepopper.

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. Old vs. New vs. Old. Scandinavian Architecture. /   Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. Gamle vs Ny vs Gamle. Skandinavisk arkitektur.

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. Wooden window box pop out for meeting room.  /  Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. Trevinduboks spretter ut på møterommet.

Various Architects turn an industrial Oslo building into contemporary offices

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. Wooden window box pop out for meeting room. / Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. Trevinduboks spretter ut på møterommet.

Various Architects turn an industrial Oslo building into contemporary offices

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. Wooden window box pop out for meeting room. / Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. Trevinduboks spretter ut på møterommet.

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. A combination of brick with wood pop outs and a vertical element for the elevator shaft. /  Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. En kombinasjon av murstein med trepopper og et vertikalt element for heisakselen.

Various Architects turn an industrial Oslo building into contemporary offices

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. Wooden window box pop out for meeting room. / Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. Trevinduboks spretter ut på møterommet.

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. Office furniture distribution.  Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. Kontormøbler distribusjon.

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. Bathroom entrance. / Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. Baderom inngang.

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Meeting room. /  Lodalen togstasjon renovering i kontorlokaler av ulike arkitekter møterom.

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Meeting room. /  Lodalen togstasjon renovering i kontorlokaler av ulike arkitekter møterom.

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. A combination of brick with wood pop outs and a vertical element for the elevator shaft. /  Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. En kombinasjon av murstein med trepopper og et vertikalt element for heisakselen.

Various Architects turn an industrial Oslo building into contemporary offices

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. Wooden window box pop out for meeting room. / Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. Trevinduboks spretter ut på møterommet.

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

Lodalen train station renovation into office space by Various Architects Oslo, Norway. Office furniture distribution.  Lodalen togstasjon renovering av kontorlokaler av ulike arkitekturer Oslo, Norge. Kontormøbler distribusjon.

ROM Eiendom AS engaged Various Architects to design the development of a historical building in Lodalen, Oslo, Norway

Pinterest
Search