The order for teaching letter recognition, and why! Plus a ton of fun games and activities to have little ones learn the alphabet, letter sounds, and how to print in no time!

Teaching Letter Recognition - what order to introduce letters

I don't agree with the order for teaching letter recognition but there are some fabulous games to play to help promote letter recognition that are very simple to do.

Pediatric Therapy Idea of the Week: Affordable Magnetic Alphabet (or whatever) Board

Giant oil pan from Walmart as wall magnet board. readablephonics Giant oil pan from Walmart as wall magnet board. Giant oil pan from Walmart as wall magnet board.

Why weren't we taught to multiply this way? I never knew any of the hand multiplication tricks...I had to memorize the times tables!!

Multiplication Hand Tricks - Why weren't we taught to multiply this way? I never knew any of the hand multiplication tricks.I had to memorize the times tables!

Ordklasser - plakater

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

⚡Presentasjon "Spørsmål og aktiviteter på ulike nivåer Blooms taksonomi Kunnskap Forståelse Analyse Syntese Evaluering Anvende."

⚡Presentasjon "Spørsmål og aktiviteter på ulike nivåer Blooms taksonomi Kunnskap Forståelse Analyse Syntese Evaluering Anvende."

Lysbilde3_5

Lysbilde3_5

Oppsummeringsaktiviteter Desember

Pinterest
Search