Turid Johnsen

Turid Johnsen

Sånn stort sett midt på treet, og det er en høyde jeg trives i.