How to Teach Children Self-Control: 7+ Self-Discipline Strategies for Kids

How to Teach Children Self-Control: 7+ Self-Discipline Strategies for Kids

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere...

SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere...

Coping Skills, Social Skills, Visible Learning, Cooperative Learning, Growth Mindset, Teaching Kids, Classroom Management, Teachers Toolbox, Teaching Materials

Grammar, Worksheets, Language, Creative, Speech And Language, Countertops

PY 4&5 Uke 17: Vi introduserte språklige bilder og uttrykk denne uken. Her er noen av uttrykkene vi fant sammen:)

PY 4&5 Uke 17: Vi introduserte språklige bilder og uttrykk denne uken. Her er noen av uttrykkene vi fant sammen:)

Klypekort for å øve på språklyder, nærmere bestemt NK-lyd og NG-lyd

Klypekort for å øve på språklyder, nærmere bestemt NK-lyd og NG-lyd

"Jeg kan!" er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg al...

" Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

Opplegg for å arbeide med sosial kompetanse og ferdigheter på Malimo.no

Å arbeide med sosial kompetanse

Bloom's Taxonomy, Menu, Classroom Management, Mindset, Teaching Ideas, Feelings, Barn, Blooms Taxonomy, Barns

(P) If kids do not come to us from strong, healthy, functioning families, it makes our job more important."

"If kids come to us from strong, healthy functioning families, it makes our job easier. If they do not come from strong, healthy functioning families, it makes our job more important.

Pinterest
Search