More ideas from Tonje Elisabeth
Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere...

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere...

How to tell the time - poster in English.Fortelle hva klokka er - plakat p norsk.

How to tell the time - poster in English.Fortelle hva klokka er - plakat p norsk.

How to tell the time - poster in English.Fortelle hva klokka er - plakat p norsk.

How to tell the time - poster in English.Fortelle hva klokka er - plakat p norsk.

Hagedesignerens egen drømmehage - Byggmakker+

Hagedesignerens egen drømmehage - Byggmakker+

This easy tutorial is great for fine motor skills activities and learning shapes and colors! Whether your toddler is just learning colors or your preschool child is into shapes, this is a great learning activity for quiet time and center activities that can be re-used over and over! Made from craft sticks! #craftsticks #craftstickcrafts #preschool #toddlers #learning #education #shapes #colors #handson #totschool #quiettime #centeractivities #learningideas #school #kindergartenprep #tutorial

This easy tutorial is great for fine motor skills activities and learning shapes and colors! Whether your toddler is just learning colors or your preschool child is into shapes, this is a great learning activity for quiet time and center activities that can be re-used over and over! Made from craft sticks! #craftsticks #craftstickcrafts #preschool #toddlers #learning #education #shapes #colors #handson #totschool #quiettime #centeractivities #learningideas #school #kindergartenprep #tutorial

Multiplikasjonsplakater kan skrives ut i lite format og brukesd som støttekort i arbeidet!

Multiplikasjonsplakater kan skrives ut i lite format og brukesd som støttekort i arbeidet!

The Internet Second Language Collective is a free-to-use community website where English language teachers can share their home-made teaching materials with each other.