Historiske Drammen (Historical Drammen)

Historisk matriale fra Drammen (Historical material and photos from the city of Drammen, Norway)
36 Alle Pins2 Følgere
"Trikken" i Drammen, tatt i bruk i 1909

"Trikken" i Drammen, tatt i bruk i 1909

Helleristning eller såkalt bergkunst i Skogliveien i Drammen. Fra eldre steinalder, ca. 6.000 - 6.500 år gammel.

Helleristning eller såkalt bergkunst i Skogliveien i Drammen. Fra eldre steinalder, ca. 6.000 - 6.500 år gammel.

Fra Thurmans vei. Da beitingen opphørte i Bragernesåsen omkring 1860 fikk drammensere ideen om å plante trær og bygge gangveier i åsen. Komiteen for Bragernæsaasens Forskjønnelse bygget etter hvert et stort nett av spaserveier, og åsen ble populær blant drammenserne.

Fra Thurmans vei. Da beitingen opphørte i Bragernesåsen omkring 1860 fikk drammensere ideen om å plante trær og bygge gangveier i åsen. Komiteen for Bragernæsaasens Forskjønnelse bygget etter hvert et stort nett av spaserveier, og åsen ble populær blant drammenserne.

Den store bybrannen i Drammen i 1866 utraderte store deler av Bragernes. 388 hus brant ned og 5.000 mennesker ble husløse. På bildet kan man i tillegg til nedbrente hus se teltleiren som ble etablerte for å huse de som hadde mistet hjemmene sine.

Den store bybrannen i Drammen i 1866 utraderte store deler av Bragernes. 388 hus brant ned og 5.000 mennesker ble husløse. På bildet kan man i tillegg til nedbrente hus se teltleiren som ble etablerte for å huse de som hadde mistet hjemmene sine.

"Trikken" i Drammen, lagt ned i 1967

"Trikken" i Drammen, lagt ned i 1967

"Trikken" på Bragernes torg tidlig 1900

"Trikken" på Bragernes torg tidlig 1900

Bragernæs torg i Drammen, ca. 1900

Bragernæs torg i Drammen, ca. 1900

Bebyggelse på Bragernes med den gamle bybrua.

Bebyggelse på Bragernes med den gamle bybrua.

Udsigt til Strømsø, Bragernæs kirke og bomiljø på Bragernæs tidlig 1900.

Udsigt til Strømsø, Bragernæs kirke og bomiljø på Bragernæs tidlig 1900.

Drammenselva i 1893, seilskutebyen Drammen. Tatt fra Tangen kirke

Drammenselva i 1893, seilskutebyen Drammen. Tatt fra Tangen kirke

Pinterest
Søk