Hytta

Collection by Torstein Grytting

10 
Pins
Torstein Grytting
Norsk dokumentarserie om mennesker som har slått seg ned milevis utenfor allfarvei - på et skjær i havet, på en fjellhylle eller i en veiløs avkrok langt ute i villmarken. Neon Signs, Tiny Homes, Tiny House Living, Tiny Houses, Small Houses

Homevassevje

Norsk dokumentarserie. Ho bur i eit hus i skogen ved Homevassevje, i ein gammal vaktarbustad ved den nedlagde Setesdalsbanen. Ho er kunstmålar, og om sommaren står ho ute og målar i blomstra støvlar og elles ingenting. Var det ikkje for ormen, hadde ho kasta støvlane og. Kirsten Lundsgaardvig er dansk og fargerik. Ho er og katolsk, og har endåtil teke imot den siste oljen. I tillegg lever ho i lag med tretten rallarar. Dei er alle døde, men held henne like fullt med godt selskap. Sesong 7…

Norsk dokumentarserie om mennesker som har slått seg ned milevis utenfor allfarvei - på et skjær i havet, på en fjellhylle eller i en veiløs avkrok langt ute i villmarken. Neon Signs, Tiny Homes, Tiny House Living, Tiny Houses, Small Houses

Homevassevje

Norsk dokumentarserie. Ho voks opp i rikmannsmiljøet i utkanten av New York - og ho har aldri sete ved ein PC, aldri snakka i ein mobiltelefon eller teke i eit bilratt. Men bak rokken sit ho ofte, og kveld og morgon sit ho på fjøskrakken i skinet av ei lykt. Jenny Endresen lever på den veglause og straumlause fjellgarden Moslid i Vinje i Telemark, og ho lever slik bøndene gjorde for hundre år sidan. Målet er å vere sjølvhjelpen, leve i samspel med naturen og ikkje øydeleggje jorda. Sesong 7…

Norsk dokumentarserie om mennesker som har slått seg ned milevis utenfor allfarvei - på et skjær i havet, på en fjellhylle eller i en veiløs avkrok langt ute i villmarken. Neon Signs, Tiny Homes, Tiny House Living, Tiny Houses, Small Houses

Homevassevje

Norsk dokumentarserie. For 30 år sidan kom Gaby frå Færøyane og Rupert frå Tyskland til Tinn med hest og prærievogn. Sidan har dei drive det brattlendte småbruket Skifterud utan mekaniserte hjelpemiddel, og målet er å vere sjølvforsynt. Dessutan reiser trubaduren Derben på turné - med hest og vogn. Sesong 13 (4:6)

Norsk dokumentarserie om mennesker som har slått seg ned milevis utenfor allfarvei - på et skjær i havet, på en fjellhylle eller i en veiløs avkrok langt ute i villmarken. Neon Signs, Tiny Homes, Tiny House Living, Tiny Houses, Small Houses

Homevassevje

Norsk dokumentarserie. Anne Vågen Skindalen lever i ein fjelldal på Hardangervidda saman med tre-fire kyr. Inntekta får ho gjennom å kinne smør og selje det til nærbutikken på Rauland - tre mil unna. Om vinteren køyrer ho skuter, om sommaren fer ho på firhjuling, før ho må leige mann med båt og bil. Vår og haust kan ho vere isolert i vekevis. Men i Skindalen vil ho vere alle sine dagar til endes. Sesong 9 (6:6)

Norsk dokumentarserie om mennesker som har slått seg ned milevis utenfor allfarvei - på et skjær i havet, på en fjellhylle eller i en veiløs avkrok langt ute i villmarken. Neon Signs, Tiny Homes, Tiny House Living, Tiny Houses, Small Houses

Homevassevje

Norsk dokumentarserie. Dei lever på ein av dei høgstliggjande gardane i landet, og dei bur tre mil frå næraste bilveg. Anne Gro var høggravid då ho saman med Åsmund for meir enn tjue år sidan flytte til Argehovd på Møsstrond, slektsgarden hans. Der har ekteparet Løvås levd av sauehald og turisme, og der har dei fostra to døtrer, som i alle skuleår måtte bu på internat. Verken foreldra eller jentene er lei seg for at dei valde Argehovd. Sesong 8 (5:7)

Norsk dokumentarserie om mennesker som har slått seg ned milevis utenfor allfarvei - på et skjær i havet, på en fjellhylle eller i en veiløs avkrok langt ute i villmarken. Neon Signs, Tiny Homes, Tiny House Living, Tiny Houses, Small Houses

Homevassevje

Norsk dokumentarserie. Ivanir Hasson, halvt norsk, halvt jødisk, levde eit omflakkande liv til ho fall til ro på ein aude fjellgard i Tinn i Telemark. Ein dag trefte ho Carl Olsen, ein gateklovn frå New Zealand. Dei gifte seg i ei klosterkyrkje ved Tinnsjøen, og han flytte inn på småbruket hennar. Men mykje av året reiser dei rundt og held sirkusskule for norske skuleborn. Sesong 5 (2:6)

Norsk dokumentarserie om mennesker som har slått seg ned milevis utenfor allfarvei - på et skjær i havet, på en fjellhylle eller i en veiløs avkrok langt ute i villmarken. Neon Signs, Tiny Homes, Tiny House Living, Tiny Houses, Small Houses

Homevassevje

Norsk dokumentarserie. Kvipt, ein tidlegare veglaus og fråflytt fjellgard i Vest-Telemark. Ein av dei som flytte frå garden i unge år, Åsmund Kvipt, vende tilbake med familien sin for ti års tid sidan, opparbeidde veg, vølte husa og bestemte seg for å bli bonde. I staden vart det turisme. No har han reist ei rad hus i gammal stil, og i eitt av dei, eit stabbur, har kona, Janne Sætre Fjellheim, keramikkverkstad. Sesong 2 (6:6)

Norsk dokumentarserie om mennesker som har slått seg ned milevis utenfor allfarvei - på et skjær i havet, på en fjellhylle eller i en veiløs avkrok langt ute i villmarken. Neon Signs, Tiny Homes, Tiny House Living, Tiny Houses, Small Houses

Homevassevje

Norsk dokumentarserie. Åse Kokaas og Rune Ingebretsen har saman med sønene Severin og Johan rydda og bygd gard inne i Setesdalsheiane i Valle kommune. Dei har sjølve kosta veg til gards, dei har reist eit miljøhus i fjellheimen, i funkisstil, dei driv geitehald og oppdrett og dressur av jakthundar. Og ikkje minst dyrkar dei friluftslivet og haustar av naturressursane. Sesong 12 (2:6)

Norsk dokumentarserie om mennesker som har slått seg ned milevis utenfor allfarvei - på et skjær i havet, på en fjellhylle eller i en veiløs avkrok langt ute i villmarken. Neon Signs, Tiny Homes, Tiny House Living, Tiny Houses, Small Houses

Homevassevje

No. dokumentarserie. Vi møter att menneske som lever "der ingen skulle tru at nokon kunne bu" for å høyre kva som har hendt med dei etter at dei var med i programma. Denne gongen får vi eit nytt møte med folket i Måren i Sogn, på Eikemo i Sunnhordland, på Litle Færøy ved utløpet av Sognefjorden, ved Erik Larsatjønna på Graddisfjellet, i Skindalen i Vest-Telemark og på Givær i Vestfjorden. Sesong 11 (3:4)

NRK TV – Der ingen skulle tru at nokon kunne bu National Parks, Couple Photos, Couples, Centre, Dance In, Loneliness, Couple Pics, Couple Photography, Couple

Homevassevje

Då Hillborg Romtveit og Trygve Vaagen valde å flytta til veglause Austli ved Møsvatn visste dei at dei aldri kom til å bli rike på pengar. I staden har dei vorte rike på musikk, dans, handverkstradisjonar og ei stille livsglede. Men vinteren er einsam, så ein dag om sommaren må dei lada opp med menneskeleg kontakt.