More ideas from Tete
Ito Shinsui, Twelve Images of Modern Beauties: Snowy Night (Shin bijin…

Ito Shinsui, Twelve Images of Modern Beauties: Snowy Night (Shin bijin junisugata: Yuki no yo), Taisho Period,