Tess Wiberg

Tess Wiberg

Vestlandet, Norge / 25 år, bott i Norge i 6 år. För mer bilder om hur jag lever här; www.tesswiberg.wordpress.com