Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Click to close or click and drag to move

A lovely and colourful cut and paste activity on weather vocabulary for beginners. Students are asked to cut the words and paste them under the corresponding picture.

Ida Heen Hansen

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

Disse plakatene med 9 ordklasser kommer i A3-format og er høyoppløselige. For å bruke dem som støttekort i stedet for plakater skriver du ut i mindre format ved å velge X antall sider per ark på utskriften. Jeg syns det er nyttig å ha dem laminert i A5 på stasjoner!

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

diftong au

diftong au

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

Ida Heen Hansen:

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

Læringsstøtte til vegg_Vokalregle_Lav kvalitet

Skriveopplæring

Læringsstøtte til vegg_Vokalregle_Lav kvalitet

Formålet med minibokopplegget om 17.mai er å lære hvorfor og hvordan dagen feires i Norge. Innholdet i miniboken kommer inn på: fakta om feiringen av 17.mai, ulike dekorasjoner som brukes, tradisjonen med barnetog og borgertog, flagging, korps, arrangement på skoler, 17.mai-taler og deres innhold, ulike mat- og desserttradisjoner, bakgrunnen for 17.mai-feiring historisk sett og utviklingen av egen grunnlov. Noe er nevnt/informert om, mens andre emner er beskrevet i litt mer detalj.

17.mai- nivådelte minibøker + A4-hefter

Formålet med minibokopplegget om 17.mai er å lære hvorfor og hvordan dagen feires i Norge. Innholdet i miniboken kommer inn på: fakta om feiringen av 17.mai, ulike dekorasjoner som brukes, tradisjonen med barnetog og borgertog, flagging, korps, arrangement på skoler, 17.mai-taler og deres innhold, ulike mat- og desserttradisjoner, bakgrunnen for 17.mai-feiring historisk sett og utviklingen av egen grunnlov. Noe er nevnt/informert om, mens andre emner er beskrevet i litt mer detalj.

Pinterest
Search