Awesome science experiment and color mixing activity for kids.

Awesome science experiment and color mixing activity for kids. (autumn activities for kids science experiments)

Beautiful Painted Pine Cone Flowers. Great Kids Craft Activity. So easy to do!

This beautiful Children's Craft Activity - Painted Pine Cone Flowers - is a real treat! It is so easy to do and these pine cone flowers make the best decorations! Supplies Needed: Pine Cones Sticks (o

Patterns with legos. Make with separate color cards to change up the patterns. Could use the Candy Land cards

40 Fine Motor Skills Activities

Turbingo er fin motivasjon for å få barn med på tur. Te…

Turbingo er fin motivasjon for å få barn med på tur.

Lissomskogen barnehage : PROSJEKT MELKEKARTONG-HUS jus boxes house tent

Lissomskogen barnehage : PROSJEKT MELKEKARTONG-HUS jus boxes house tent

Vennebenk: Lukas Kristoffersønn Anke (6) (t.v.) og Viktor Leander Torstensen (5) forklarer hvordan vennskapsbenken fungerer. Vollen barnehage har hatt benken siden sist høst og mener den hjelper dem til å fokusere på trivsel og vennskap. Alle foto: Trude Landstad

Her setter Lucas og Viktor seg hvis de vil ha en å leke med (+)

Pinterest
Search