boring words

16 Boring Words and What You Can Use Instead

Spanish 1 Chapter 3 El libro perdido/my school life Time (tengo la clase de historia a las dies)

Learn to tell the time in English using video and pictures. A great free lesson to help who are learning to tell the time in English - learning basic English

am - are - is

An easy worksheet with a clear layout for beginners of English to practise the three forms of "to be". The worksheet is a drill exercise. It is a multiple choice ws.

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

“Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel.

"Jeg kan!" Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

” Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

Pinterest
Search