Apper til matteundervisning

Tips og ideer til bruk av verktøyapper i matematikk. Verktøyapper er såkalte tomme apper der du lager innholdet selv. Det finnes mange forskjellige typer verktøyapper til å lage blant annet film, bok, tankekart og dukketeater. En annen type verktøyapp er de som har en spesiell egenskap du kan bruke til å behandle eget innhold som blant annet apper til lese- og skrivestøtte og QR –kode lesere.
11 Alle Pins10 Følgere
Statped | Geoboard (App)

Statped | Geoboard (App)

Statped | Number Pieces og Number Pieces Basic (App). Numbers Pieces basic er en app utformet som en tavle med hundreplater, tierstaver og enerruter. Brikkene fungerer som visuell støtte i arbeid med mengeoppfatning, rekkeordning og plassverdisystemet. Appen har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den egner seg godt i begynneropplæringen, men også på høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk.

Statped | Number Pieces og Number Pieces Basic (App). Numbers Pieces basic er en app utformet som en tavle med hundreplater, tierstaver og enerruter. Brikkene fungerer som visuell støtte i arbeid med mengeoppfatning, rekkeordning og plassverdisystemet. Appen har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den egner seg godt i begynneropplæringen, men også på høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk.

Numberline. Med appen Number lines kan du lage egen tallinje og bruke den til å visualisere tallsekvenser og vise strategier for å telle, sammenligne, addere, subtrahere, multiplisere og dividere hele tall. Appen har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den egner seg godt i begynneropplæringen, men også på høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk.

Numberline. Med appen Number lines kan du lage egen tallinje og bruke den til å visualisere tallsekvenser og vise strategier for å telle, sammenligne, addere, subtrahere, multiplisere og dividere hele tall. Appen har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den egner seg godt i begynneropplæringen, men også på høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk.

Numbers appen er et regneark som kan brukes i mange fag, forskjellige aldersgrupper og kan tilrettelegges for ulike behov.

Numbers appen er et regneark som kan brukes i mange fag, forskjellige aldersgrupper og kan tilrettelegges for ulike behov.

Statped | Tella - Mattespill for de minste. Lær matematikk gjennom å leke og prøve seg fram. Spillet er utviklet av Høgskolen i Bergen i samarbeid med Statped.

Statped | Tella - Mattespill for de minste. Lær matematikk gjennom å leke og prøve seg fram. Spillet er utviklet av Høgskolen i Bergen i samarbeid med Statped.

QR Code Reader. Skann QR-koder til nettsider, lydfiler, filmer og bilder for å få rask tilgang til informasjon uten å bruke skrift eller tale. Eller lag QR-kode til instruksjonsfilmer som viser regnestrategier, regneoperasjoner og andre undervisningsopplegg. Rebusløp der du leter etter kodene som for eksempel kan vise problemløsningsoppgaver, instruksjonsfilmer.

QR Code Reader. Skann QR-koder til nettsider, lydfiler, filmer og bilder for å få rask tilgang til informasjon uten å bruke skrift eller tale. Eller lag QR-kode til instruksjonsfilmer som viser regnestrategier, regneoperasjoner og andre undervisningsopplegg. Rebusløp der du leter etter kodene som for eksempel kan vise problemløsningsoppgaver, instruksjonsfilmer.

IntoWords. Ta bilde av teksten i matematikkboka og få den lest opp i appen. Få skrivehjelp og ordforslag

IntoWords. Ta bilde av teksten i matematikkboka og få den lest opp i appen. Få skrivehjelp og ordforslag

Puppet Pals. Dramatisere problemløsningsoppgaver og fortellinger Bruke geometriske figurer som karakterer der de kan fortelle om sine egenskaper. Bilder som viser et regnestykke eller en problemløsning kan brukes som bakgrunn i appen der karakterene presenterer oppgaven. Presentasjonsverktøy

Puppet Pals. Dramatisere problemløsningsoppgaver og fortellinger Bruke geometriske figurer som karakterer der de kan fortelle om sine egenskaper. Bilder som viser et regnestykke eller en problemløsning kan brukes som bakgrunn i appen der karakterene presenterer oppgaven. Presentasjonsverktøy

Filme problemløsing og regnefortellinger. Dokumentere arbeid. Grublefortellinger Lage instruksjonsfilmer av fremgangsmåter eller oppgaver som skal formidles til elevene. Dette kan også gjøres med kamerafunksjonen på iPaden, hvis du ikke trenger å redigere. Presentasjonsverktøy

Filme problemløsing og regnefortellinger. Dokumentere arbeid. Grublefortellinger Lage instruksjonsfilmer av fremgangsmåter eller oppgaver som skal formidles til elevene. Dette kan også gjøres med kamerafunksjonen på iPaden, hvis du ikke trenger å redigere. Presentasjonsverktøy

BOOK CREATOR Strukturer og sorter lærestoffet i forskjellige bøker eller kapitler. Lag regnefortelling med bilder, lyd eller film. Lage egen begrepsbok i matematikk. Lese inn oppgaver. Skjermdumper fra andre apper brukt i matematikk, kan legges inn som bilder i Book Creator. Presentasjonsverktøy

BOOK CREATOR Strukturer og sorter lærestoffet i forskjellige bøker eller kapitler. Lag regnefortelling med bilder, lyd eller film. Lage egen begrepsbok i matematikk. Lese inn oppgaver. Skjermdumper fra andre apper brukt i matematikk, kan legges inn som bilder i Book Creator. Presentasjonsverktøy


Flere ideer
Pinterest
Søk