Apper til matteundervisning

Tips og ideer til bruk av verktøyapper i matematikk. Verktøyapper er såkalte tomme apper der du lager innholdet selv. Det finnes mange forskjellige typer verktøyapper til å lage blant annet film, bok, tankekart og dukketeater. En annen type verktøyapp er de som har en spesiell egenskap du kan bruke til å behandle eget innhold som blant annet apper til lese- og skrivestøtte og QR –kode lesere.
11 Pins11 Followers
BOOK CREATOR Strukturer og sorter lærestoffet i forskjellige bøker eller kapitler. Lag regnefortelling med bilder, lyd eller film. Lage egen begrepsbok i matematikk. Lese inn oppgaver. Skjermdumper fra andre apper brukt i matematikk, kan legges inn som bilder i Book Creator. Presentasjonsverktøy

This is "BOOK CREATOR" by Statped on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Statped | Geoboard (App)

Statped | Geoboard (App)

Statped | Number Pieces og Number Pieces Basic (App). Numbers Pieces basic er en app utformet som en tavle med hundreplater, tierstaver og enerruter. Brikkene fungerer som visuell støtte i arbeid med mengeoppfatning, rekkeordning og plassverdisystemet. Appen har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den egner seg godt i begynneropplæringen, men også på høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk.

If anyone has used dienes before, then they’ll appreciate the idea behind the Number Pieces app. It’s a fantastic tool when teaching addition, subtraction, number bonds,… Continued reading Number Pieces

Numberline. Med appen Number lines kan du lage egen tallinje og bruke den til å visualisere tallsekvenser og vise strategier for å telle, sammenligne, addere, subtrahere, multiplisere og dividere hele tall. Appen har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den egner seg godt i begynneropplæringen, men også på høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk.

Number Line, by the Math Learning Center by Clarity Innovations

Numbers appen er et regneark som kan brukes i mange fag, forskjellige aldersgrupper og kan tilrettelegges for ulike behov.

Numbers appen er et regneark som kan brukes i mange fag, forskjellige aldersgrupper og kan tilrettelegges for ulike behov.

Statped | Tella - Mattespill for de minste. Lær matematikk gjennom å leke og prøve seg fram. Spillet er utviklet av Høgskolen i Bergen i samarbeid med Statped.

Statped | Tella - Mattespill for de minste. Lær matematikk gjennom å leke og prøve seg fram. Spillet er utviklet av Høgskolen i Bergen i samarbeid med Statped.

IntoWords. Ta bilde av teksten i matematikkboka og få den lest opp i appen. Få skrivehjelp og ordforslag

This is "IntoWords" by Statped on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Puppet Pals. Dramatisere problemløsningsoppgaver og fortellinger Bruke geometriske figurer som karakterer der de kan fortelle om sine egenskaper. Bilder som viser et regnestykke eller en problemløsning kan brukes som bakgrunn i appen der karakterene presenterer oppgaven. Presentasjonsverktøy

Puppet Pals. Dramatisere problemløsningsoppgaver og fortellinger Bruke geometriske figurer som karakterer der de kan fortelle om sine egenskaper. Bilder som viser et regnestykke eller en problemløsning kan brukes som bakgrunn i appen der karakterene presenterer oppgaven. Presentasjonsverktøy

Filme problemløsing og regnefortellinger. Dokumentere arbeid. Grublefortellinger Lage instruksjonsfilmer av fremgangsmåter eller oppgaver som skal formidles til elevene. Dette kan også gjøres med kamerafunksjonen på iPaden, hvis du ikke trenger å redigere. Presentasjonsverktøy

Filme problemløsing og regnefortellinger. Dokumentere arbeid. Grublefortellinger Lage instruksjonsfilmer av fremgangsmåter eller oppgaver som skal formidles til elevene. Dette kan også gjøres med kamerafunksjonen på iPaden, hvis du ikke trenger å redigere. Presentasjonsverktøy


More ideas
Pinterest
Search