Pinterest

Sosiologi

Det er få felles møteplasser i hverdagen, og det skyldes etnisk bakgrunn

Det er få felles møteplasser i hverdagen, og det skyldes etnisk bakgrunn

Velkommen til Groruddalen. Her bor det vanlige folk

Velkommen til Groruddalen. Her bor det vanlige folk

Hvem sementerer egentlig myter om segregering? - Aftenposten

Hvem sementerer egentlig myter om segregering? - Aftenposten

En innvandrerforskers hvite flukt

En innvandrerforskers hvite flukt

En innvandrerforskers hvite flukt

En innvandrerforskers hvite flukt

Hvem sementerer egentlig myter om segregering? - Aftenposten

Hvem sementerer egentlig myter om segregering? - Aftenposten

Annerledeslandet - Aftenposten

Annerledeslandet - Aftenposten

forskning.no > Oslos gylne ghettoer

forskning.no > Oslos gylne ghettoer

Logo for Osloforskning

Logo for Osloforskning

Byen i samfunnet / samfunnet i byen - Universitetet i Oslo

Byen i samfunnet / samfunnet i byen - Universitetet i Oslo

Det er få felles møteplasser i hverdagen, og det skyldes etnisk bakgrunn. Aftenposten

Det er få felles møteplasser i hverdagen, og det skyldes etnisk bakgrunn. Aftenposten

Minoritetsforeldre deltar, men på andre arenaer. Aftenposten

Minoritetsforeldre deltar, men på andre arenaer. Aftenposten

Hun flyttet én meter. Aftenposten

Hun flyttet én meter. Aftenposten

Oslo - den delte byen

Oslo - den delte byen

Dette må skje for at Oslo og Akershus skal takle befolkningsveksten - Aftenposten

Dette må skje for at Oslo og Akershus skal takle befolkningsveksten - Aftenposten

Statistikkbanken

Statistikkbanken