Rune Espeland

Rune Espeland

Once a Rebel, always a Rebel. Også ganske flink i Babelsk tåkeprat, kverulering og annen vrangskap.