Learn a few helpful Norwegian phrases for your next Disney Cruise!

Learn a few helpful Norwegian phrases for your next Disney Cruise! Call to book your Disney Cruise today!

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

Homemade Water Clock- homemade timer out of water bottles! Great STEM project!

Homemade Water Clock: Ancient Science

kvalitetssikrede fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler for videregående opplæring

Resources for all subjects, primarly for Upper Secondary High School

The Norwegian to English online dictionary. Check spelling and grammar. Norwegian-English translations. Over 40,000 English

The Norwegian to English online dictionary. Check spelling and grammar. Over English translations

Å skjære alle over én kam  The hardest Norwegian saying according to podcast Språkteign  NRK – Språkteigen: 14.05.2017 Språkteigen kårer https://overcast.fm/+BmTkwaM1k

Å skjære alle over én kam

© Alice Baguet Illustration by www.alicebaguet.com

Becoming fluent in Norwegian is a long and bumpy path, full of “YEAAAHHHH I am so good at this” and “Oh my God I will never make it” moments.

Språkvett, Uttrykk på flere ord - ordnett.no

Ingen tilgang til ordbøker

Pinterest
Search