Learn a few helpful Norwegian phrases for your next Disney Cruise!

Learn a few helpful Norwegian phrases for your next Disney Cruise! Call to book your Disney Cruise today!

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

Homemade Water Clock- homemade timer out of water bottles! Great STEM project!

Homemade Water Clock: Ancient Science

The Norwegian to English online dictionary. Check spelling and grammar. Norwegian-English translations. Over 40,000 English

The Norwegian to English online dictionary. Check spelling and grammar. Over English translations

Å skjære alle over én kam  The hardest Norwegian saying according to podcast Språkteign  NRK – Språkteigen: 14.05.2017 Språkteigen kårer https://overcast.fm/+BmTkwaM1k

Å skjære alle over én kam

© Alice Baguet Illustration by www.alicebaguet.com

Becoming fluent in Norwegian is a long and bumpy path, full of “YEAAAHHHH I am so good at this” and “Oh my God I will never make it” moments. In the down moments, when you b…

Språkvett, Uttrykk på flere ord - ordnett.no

Språkvett, Uttrykk på flere ord - ordnett.no

Pinterest
Search