Pleno

Pleno

pleno.com
PlenoFamile er et felles planleggingsverktøy for travle familier. Den har delt kalender og gjøreliste. Oppgaver kan tildeles én eller flere om gangen.
Pleno