Kaji Asuka Shinji Rei Kaworu Misato Yui Gendo Ritsuko Naoko Kozo Manga, Humour, Films, Fan Art, Neon Genesis Evangelion, Evangelion, Evangelion Shinji, Genesis 3, Neon Evangelion