Pinterest

Explore these ideas and more!

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Postkort frå Myklestad

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Postkort frå Myklestad

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Ein bussjåfør, ein bakar, ein lensmannsbetjent - og ein sykkel

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Ein bussjåfør, ein bakar, ein lensmannsbetjent - og ein sykkel

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Den fyrste bilen på Reksteren

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Den fyrste bilen på Reksteren

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: "Losje Tryggheim" i Flakkavågen

"Losje Tryggheim" i Flakkavågen

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Laus i snippen - fotballgjeng i Nordbostedalen

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Laus i snippen - fotballgjeng i Nordbostedalen

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Kaffi i hagen hos dei kondisjonerte

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Kaffi i hagen hos dei kondisjonerte

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Rjomakolle på Myrdal

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Rjomakolle på Myrdal

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Snadden høyrde med

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Snadden høyrde med

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Høyonn i Anne Knutsdotter-land

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Høyonn i Anne Knutsdotter-land

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Saman på bilete, skilt frå kvarandre ved døden

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes: Saman på bilete, skilt frå kvarandre ved døden