Utforsk disse og flere idéer!

IntoWords login Opplesing av tekst fra PC.

IntoWords login Opplesing av tekst fra PC.

Stay organized, create and share lessons, collaborate with students or teachers in real time, and spark creativity with this classroom tool from #MSFTEDU! #OneNote

Stay organized, create and share lessons, collaborate with students or teachers in real time, and spark creativity with this classroom tool from #MSFTEDU! #OneNote

Notat: Koding i skolen

Notat: Koding i skolen

Presentasjoner fra Nettbrett i skolen 2014

Presentasjoner fra Nettbrett i skolen 2014

Hvorfor er programmering i skolen viktig?

Hvorfor er programmering i skolen viktig?

10 Awesome and Surprising Ways You Can Use Google Docs in the Classroom - WeAreTeachers

10 Ways to Use Google Docs in the Classroom

10 Awesome and Surprising Ways You Can Use Google Docs in the Classroom - WeAreTeachers

IKT i skolen: En studie av relasjoner mellom bruk av IKT på 8. klassetrinn og noen motivasjonelle faktorer

IKT i skolen: En studie av relasjoner mellom bruk av IKT på 8. klassetrinn og noen motivasjonelle faktorer

Google Classroom | How use Google Classroom | Kindergarten | Video | How to get started with Google Classroom. Need help setting up a class? I'll walk you through the steps. In this free video.

Google Classroom | How use Google Classroom | Kindergarten | Video | How to get started with Google Classroom. Need help setting up a class? I'll walk you through the steps. In this free video.

En fin ressurs å bruke i forhold til IKT i utdanningen

En fin ressurs å bruke i forhold til IKT i utdanningen

Digitale ferdigheter og kompetanse er viktig for å delta i samfunnet, noe som forsterkes ytterligere av regjeringens satsing på å digitalisere offentlig sektor. Senter for IKT i utdanningen arbeider med grunnopplæringen som viktig satsningsområde med hovedprioriteringer som læring og digitale læringsressurser, kunnskapsutvikling og spredning, systemer, standarder og rammeverk.

Digitale ferdigheter og kompetanse er viktig for å delta i samfunnet, noe som forsterkes ytterligere av regjeringens satsing på å digitalisere offentlig sektor. Senter for IKT i utdanningen arbeider med grunnopplæringen som viktig satsningsområde med hovedprioriteringer som læring og digitale læringsressurser, kunnskapsutvikling og spredning, systemer, standarder og rammeverk.

Pinterest
Søk