Explore Sweet Dreams, Min Yoongi Bts, and more!

we are bulletproof!

Army: We are bulletproof! *When Suga does a pout* Nope, we're dead.

Họ là minh chứng cho câu "người đẹp hơn hoa" là có thật trên đời đấy!

“i hope yoongi is happy, my little flower boy. i miss his smile 🌸💕”

Pinterest
Search