Explore Student Work, Teacher Created Resources, and more!

Explore related topics

Reader: My Family and Friends - Nuclear & diverse family themed book

Language Development, Teacher Created Resources, English Language, Norway, English

Students work in different paces, and some are eager to share whenever they are finished. Others will at that point have quite a bit of work left to do. The "I'm finished"-packs are created to occupy the early finishers, and this is the first pack in the series.

Coloring by Instructions, Sight Words and Rolling a Dice

Dette undervisningsopplegget retter seg mot at juleferien er ferdig, man kommer tilbake på skolen etter nyttår og at man har siste halvdel av skoleåret foran seg! Nå er det på tide å sette seg mål! Hovedfokuset i nyttårspakken er å sette SMARTE mål for skolehalvåret som kommer. Det er med et plakat-sett som forklarer hvert element i SMARTE mål-metoden, samt en rekke arbeidsark som hjelper klassen og den enkelte elev i å sette mål man skal arbeide systematisk mot. Dette kan være faglig og…

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Short writing tasks! Students work in different paces, and some are eager to share whenever they are finished. Others will at that point have quite a bit of work left to do. The "I'm finished"-packs are created to occupy the early finishers, and this is the second pack in the series.

Short Writing Tasks - Image Based Prompts

This is a full planner, intended to help fellow TpT'ers in their work. These sheets were created to aid in working on TpT stores. Note that you can tick off the boxes AND add write comments before printing, or print the sheets as they are! The calendar pages run until December 2016.

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

End of the year math awards, also suitable for milestone acknowledgements during the school year. Everyone should be proud of their progress, and a tangible proof is great!

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Farg etter multiplikasjon: Elever arbeider i ulikt tempo, og veldig ofte kan noen rope ut "ferdig!" - mens andre har en hel del arbeid igjen. "Jeg er ferdig"-pakkene er laget som ventearbeid, og dette er den andre i serien. Oppgavene er på begge målformer, og det er versjoner med både små og store bokstaver.

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Color by multiplication: Students work in different paces, and some are eager to share whenever they are finished. Others will at that point have quite a bit of work left to do. The "I'm finished"-packs are created to occupy the early finishers, and this is the second pack in the series.

Color by Multiplication Facts

Color by multiplication: Students work in different paces, and some are eager to share whenever they are finished. Others will at that point have quite a bit of work left to do. The "I'm finished"-packs are created to occupy the early finishers, and this is the second pack in the series.

Love how this full planner helps me plan my TpT work! Note that you can tick off the boxes AND add write comments before printing, or print the sheets as they are! The calendar pages run until December 2016. This is a growing bundle, so the planner will be expanded as time passes - grab it and get a great deal!

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

En flott måte å jobbe med naturfag, norsk og k&h sammen. Bier er ekstremt viktige for oss mennesker.

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Love how this full planner helps me plan my TpT work! Note that you can tick off the boxes AND add write comments before printing, or print the sheets as they are! The calendar pages run until December 2016. This is a growing bundle, so the planner will be expanded as time passes - grab it and get a great deal!

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Love how this full planner helps me plan my TpT work! Note that you can tick off the boxes AND add write comments before printing, or print the sheets as they are! The calendar pages run until December 2016. This is a growing bundle, so the planner will be expanded as time passes - grab it and get a great deal!

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater -regler-'. See the album on Photobucket.

Pinterest
Search