ALDEIA VERTICAL POR YUSHANG ZHANG, RAJIV SEWTAHAL, RIEMER POSTMA E QIANQIAN CAI

Aldeia Vertical por Yushang Zhang, Rajiv Sewtahal, Riemer Postma e Qianqian Cai

architecture Vertical Village: A Sustainable Way of Village-Style Living by Yushang Zhang, Rajiv Sewtahal, Riemer Postma & Qianqian Cai

Pinterest
Search