People also love these ideas
#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

Cung Cấp Stock Cho Edit Photos - #39: Ảnh sưu tầm

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

» art » drawing » inspiration » illustration » artsy » sketch » pinterest » design

» art » drawing » inspiration » illustration » artsy » sketch » pinterest » design

azertip #девушка #леся

azertip #девушка #леся

Korean illustrator, Na Young Wu (also known as @00obsidian00 on Twitter), gives Western fairy tales a whimsical Eastern makeover ~ Snow White, Alice in Wonderland, Princess and the Frog, Beauty and the Beast, Little Mermaid, Little Red Riding Hood, Frozen, and Swan Princess.

Korean Illustrator Gives an Eastern Take on Western Folktales

Korean illustrator Na Young Wu – her illustrations feature Disney characters new and old reinterpreted through the prism of modern Korean cartoon illustration, also known as “manhwa.” More info: blog.naver.com

Iconic Western Fairytales Get An Eastern Makeover By Korean Artist

Korean artist, Na Young Wu reimagines famous Western fairytale characters as casts of modern East Asia. This series depicts Little Red Riding Hood, Alice in

Korean illustrator Na Young Wu created this stylish take on Disney  fairytales with a Korean twist. blog.naver.com  Snow White  Frozen  Beauty and the Beast  Princess and the Frog  Little Red Ridinghood  Little Mermaid

A Korean Twist to Disney Fairytales

South Korean Illustrator Wooh Nayoung, aka Obsidian, created a beautiful series of reinterpretations of Western fairy tales in the in the style of traditional Korean animation. Despite all the.

Pinterest
Search