Explore Persian Rug, Turkish Carpets, and more!

Antique 17th Century Ladik Rug 3.6 X 5.0 - Fred Moheban Gallery

Antique Century Ladik Prayer Rug X - Fred Moheban Gallery

Carpet | Islamic | The Metropolitan Museum of Art

A so-called TRANSYLVANIAN rug of the 'double niche' type, Woven in northwestern Anatolia. Wool (warp, weft and pile); (The Metropolitan Museum of Art, N.

Turkish Handwowen Carpets Project (Catalog No.0045)

BERGAMA rug, from the Kozan area, century. 100 x 132 cm. (Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul).

UŞAK 'Bellini' re-entrant prayer carpet, 16th/17th century, (Türk ve Islam Eserleri Müzesi, Istanbul).

'Bellini' re-entrant carpet, XVI-XVII century, Western Anatolia, Ottoman Empire. Turk ve Islam Eserleri Muzesi, Istanbul

Transylvanian rug, probably 17th century

Transylvanian Carpet Object Name: Carpet Date: probably century Geography: Turkey Medium: Wool (warp, weft and pile); symmetrically knotted pile Dimensions: H. 74 in. kg) with cradle Classification: Textiles-Rugs

OTTOMAN CARPETS IN THE XVI - XVII CENTURIES (16-17TH CENTURIES) Bellini keyhole carpet, 16th century, Turkey (Western Anatolia) Museum of Islamic Art, Berlin

Western Anatolia (probably UŞAK) 'Bellini' keyhole prayer carpet, century. 78 x 136 cm, incomplete. Original size: ca. 115 x 155 cm. (Museum of Islamic Art, Berlin).

Transylvanian rug, 17th century

So-called TRANSYLVANIAN rug of the 'double niche' type, century. Woven in northwestern Anatolia (probably the Bergama erea). Wool on wool, 127 x cm (Met Museum, N.

Synonymous with its name, each individual rug found within the Ancient Treasures…

Ancient Treasures Burgundy/Navy Area Rug

Synonymous with its name, each individual rug found within the Ancient Treasures…

KONYA SELÇUKLU HALILARI - 13.Yüzyıl. Halının İslam Sanatı içerisindeki ilk örneği, C. J. LAMM tarafından Mısır’da Fustat’ta (Eski Kahire’de) bulunan Abbasilere ait olduğu sanılan M.S. 8.-9. yy.dan kalan halılardır. Bu halıların Samarra Halısı olduğu düşünülmektedir. 13. yy.dan kalan Selçuklu Halıları, 200–300 yıl sonra üretilmiş Anadolu halıcılığının düzenli ve sürekli gelişimi için iyi birer belgedirler. Selçuklu Halıları, bulundukları yerlere göre temel olarak üç gruba ayrılmaktadır.

KONYA SELÇUKLU HALILARI - 13.Yüzyıl. Halının İslam Sanatı içerisindeki ilk örneği, C. J. LAMM tarafından Mısır’da Fustat’ta (Eski Kahire’de) bulunan Abbasilere ait olduğu sanılan M.S. 8.-9. yy.dan kalan halılardır. Bu halıların Samarra Halısı olduğu düşünülmektedir. 13. yy.dan kalan Selçuklu Halıları, 200–300 yıl sonra üretilmiş Anadolu halıcılığının düzenli ve sürekli gelişimi için iyi birer belgedirler. Selçuklu Halıları, bulundukları yerlere göre temel olarak üç gruba ayrılmaktadır.

Turkish, "Bellini" rug, 16th–17th century

"Bellini" carpet century Geography:Attributed to Turkey Rug: H.

XVI century Anatolian rug with phoenix motif inside the octagonal medallions…

XVI century Anatolian rug with phoenix motif inside the octagonal medallions, published at Hali Magazine 86

Karapinar Multi Niche Prayer Rug 17th century

Wool on wool, 115 x 83 cm. Lower border rewoven, possibly missing main borders.

Transylvanian rug, 18th century

Carpet Object Name: Carpet Date: century Geography: Turkey Medium: Wool (warp, weft and pile); symmetrically knotted pile Dimensions: H: 70 in.

So-called TRANSYLVANIAN rug of the 'double niche' type, 17th century. Woven in northwestern Anatolia (probably the Bergama erea). Wool on wool, 170 x 127.5 cm (Met Museum, N.Y.).

Transylvanian Carpet Object Name: Carpet Date: century Geography: Turkey Medium: Wool (warp, weft and pile); symmetrically knotted pile Dimensions: Rug: L. 67 in. kg) with cradle Classification: Textiles-Rugs

Pinterest
Search