Explore these ideas and more!

CarciNor trenger Støttemedlemmer. Støtt arbeidet CarciNor gjør for pasienter og pårørende med NET-kreft. Når kreft rammer får både den som blir syk og de pårørende mange nye spørsmål og utfordringer i hverdagen. CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende.  http://www.carcinor.no/index.php/nyheter-og-nyhetsarkiv/424-bli-stottemedlem

CarciNor trenger Støttemedlemmer. Støtt arbeidet CarciNor gjør for pasienter og pårørende med NET-kreft. Når kreft rammer får både den som blir syk og de pårørende mange nye spørsmål og utfordringer i hverdagen. CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende. http://www.carcinor.no/index.php/nyheter-og-nyhetsarkiv/424-bli-stottemedlem

CarciNor er anerkjent. En anerkjent  pasientorganisasjon både nasjonalt og internasjonalt, som arbeider for kreftpasienter og deres pårørende. CarciNor arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser. http://www.carcinor.no/index.php/om-oss/carcinor-er-anerkjent

CarciNor er anerkjent. En anerkjent pasientorganisasjon både nasjonalt og internasjonalt, som arbeider for kreftpasienter og deres pårørende. CarciNor arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser. http://www.carcinor.no/index.php/om-oss/carcinor-er-anerkjent

Hvorfor sebra? Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for ‪#‎NETkreft‬. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til ‪#‎nevroendokrin‬ kreft (NET) har i mange år brukt sebrastripene som profilering og symbol. http://www.carcinor.no/index.php/sebra-og-net-kreft

Hvorfor sebra? Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for ‪#‎NETkreft‬. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til ‪#‎nevroendokrin‬ kreft (NET) har i mange år brukt sebrastripene som profilering og symbol. http://www.carcinor.no/index.php/sebra-og-net-kreft

CarciNor medlem av FFO. – ”Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. FFO arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at man sammen står sterkere i ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.  Les mer i vår blogg

CarciNor medlem av FFO. – ”Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. FFO arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at man sammen står sterkere i ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert. Les mer i vår blogg

Engasjert i NET-kreft. En kreftsykdom rammer langt flere enn bare den som har fått kreft. Det å leve med NET-kreft, med alt det innebærer, kan bety helt nye utfordringer i hverdagen. Det er viktig at både pasienter og pårørende har noen som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Engasjert i NET-kreft. En kreftsykdom rammer langt flere enn bare den som har fått kreft. Det å leve med NET-kreft, med alt det innebærer, kan bety helt nye utfordringer i hverdagen. Det er viktig at både pasienter og pårørende har noen som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Samarbeid for kreftsaken. CarciNor er en av pasientforeningene som samarbeider med Kreftforeningen. Pasientforeningene er viktig bidragsytere og kunnskapsformidlere om hvordan det er å leve med kreftsykdom. CarciNor er stolt av å kunne være med og bidra med likepersoner og brukermedvirkere i et fellesskap for kreftpasientene og deres pårørende.

Samarbeid for kreftsaken. CarciNor er en av pasientforeningene som samarbeider med Kreftforeningen. Pasientforeningene er viktig bidragsytere og kunnskapsformidlere om hvordan det er å leve med kreftsykdom. CarciNor er stolt av å kunne være med og bidra med likepersoner og brukermedvirkere i et fellesskap for kreftpasientene og deres pårørende.

CarciNors undersøkelse – “Pasientforeningene på sosiale medier” Pasientforeningene tilsluttet Kreftforeningen har en samlet medlemsmasse på nesten 40.000. Dette er et stort potensiale, men i hvilken grad bruker vi dette i forhold til sosiale medier? Les mer på vår blogg

CarciNors undersøkelse – “Pasientforeningene på sosiale medier” Pasientforeningene tilsluttet Kreftforeningen har en samlet medlemsmasse på nesten 40.000. Dette er et stort potensiale, men i hvilken grad bruker vi dette i forhold til sosiale medier? Les mer på vår blogg

Pinterest
Search