Utforsk disse og flere idéer!

CarciNor trenger Støttemedlemmer. Støtt arbeidet CarciNor gjør for pasienter og pårørende med NET-kreft. Når kreft rammer får både den som blir syk og de pårørende mange nye spørsmål og utfordringer i hverdagen. CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende.  http://www.carcinor.no/index.php/nyheter-og-nyhetsarkiv/424-bli-stottemedlem

CarciNor trenger Støttemedlemmer. Støtt arbeidet CarciNor gjør for pasienter og pårørende med NET-kreft. Når kreft rammer får både den som blir syk og de pårørende mange nye spørsmål og utfordringer i hverdagen. CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende. http://www.carcinor.no/index.php/nyheter-og-nyhetsarkiv/424-bli-stottemedlem

CarciNor medlem av FFO. – ”Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. FFO arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at man sammen står sterkere i ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.  Les mer i vår blogg

CarciNor medlem av FFO. – ”Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. FFO arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at man sammen står sterkere i ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert. Les mer i vår blogg

CarciNors undersøkelse – “Pasientforeningene på sosiale medier” Pasientforeningene tilsluttet Kreftforeningen har en samlet medlemsmasse på nesten 40.000. Dette er et stort potensiale, men i hvilken grad bruker vi dette i forhold til sosiale medier? Les mer på vår blogg

CarciNors undersøkelse – “Pasientforeningene på sosiale medier” Pasientforeningene tilsluttet Kreftforeningen har en samlet medlemsmasse på nesten 40.000. Dette er et stort potensiale, men i hvilken grad bruker vi dette i forhold til sosiale medier? Les mer på vår blogg

Pinterest
Søk