Dynasty Warriors 8 Guan Yinping

Dynasty Warriors 8 Guan Yinping she is an amazing and interesting character. Very strong and unique with an interesting personality. She is the daughter of Guan Yu, and the sister of Guan Suo, Guan Xing, and Guan Ping.

Guan Yinping & Weapon (Shu Forces)

Dynasty Warriors Empires art gallery containing characters, concept art, and promotional pictures.

Dynasty Warriors 8: Empires - Guan Ping

Dynasty Warriors Empires art gallery containing characters, concept art, and promotional pictures.

Xu Zhu & Weapon (Wei Forces)

Dynasty Warriors Empires art gallery containing characters, concept art, and promotional pictures.

Women of Dynasty Warriors (collage)-- Xiaoqiao, Daqiao, Lianshi, Sun Shangxiang, Yueying, Bao Sanniang, Guan Yinping, Xingcai, Wangyi, Cai Wenji, Zhenji, Zhang Chunhua, Wang Yuanji, Diaochan, Zhurong. And (unfortunately) not included here, my favorite, Lu Lingqi.. ♥

Women of Dynasty Warriors (collage)-- Xiaoqiao, Daqiao, Lianshi, Sun Shangxiang, Yueying, Bao Sanniang, Guan Yinping, Xingcai, Wangyi, Cai Wenji, Zhenji, Zhang Chunhua, Wang Yuanji, Diaochan, Zhurong. And (unfortunately) not included here, my favorite, Lu Lingqi.. ♥

Pinterest
Search