Pinterest
Ai trong số 25 mỹ nam Hàn này khiến bạn thơ thẩn vì đôi mắt cún con của họ? - Ảnh 28.

pretty flower boy asfhjshfjashdasf just give me like black to blue i guess

Cha Eunwoo [차은우] | Lee Dongmin [이동민]

ASTRO‘s Cha Eun Woo isn’t called “The Visual God” for no reason.