Explore Actor Model and more!

Fan "Tiên Nữ Cử Tạ" mừng rớt nước mắt trước nụ hôn đầu tiên của cô ngố Kim Bok Joo

Fan "Tiên Nữ Cử Tạ" mừng rớt nước mắt trước nụ hôn đầu tiên của cô ngố Kim Bok Joo

Cặp đôi “Huyền Thoại Biển Xanh” sẽ phải "cẩn thận" với cô cậu oan gia nhà YG đáng yêu nhất hiện nay!

Cặp đôi “Huyền Thoại Biển Xanh” sẽ phải "cẩn thận" với cô cậu oan gia nhà YG đáng yêu nhất hiện nay!

Joon Hyung, Bok Joo, Drama Korea, Lonely, Weightlifting Fairy, Lee Sung Kyung, Entertainment, Couple, Sweet

Cặp đôi “Huyền Thoại Biển Xanh” sẽ phải cẩn thận với cô cậu oan gia nhà YG đáng yêu nhất hiện nay! - Ảnh 5.

Cặp đôi “Huyền Thoại Biển Xanh” sẽ phải cẩn thận với cô cậu oan gia nhà YG đáng yêu nhất hiện nay! - Ảnh 5.

Pinterest
Search