Explore these ideas and more!

Sjøgarden, 5781 Lofthus, Norway - Bolig for sorenskriveren i Hardanger fra 1923. Oppført 1923.

Sjøgarden, 5781 Lofthus, Norway - Bolig for sorenskriveren i Hardanger fra 1923. Oppført 1923.

Eiker, Stryken 8, 3303 Hokksund, Norway - Bolig for sorenskriveren i  Eiker, Modum og Sigdal 1904-1996. Oppført 1904.

Eiker, Stryken 8, 3303 Hokksund, Norway - Bolig for sorenskriveren i Eiker, Modum og Sigdal 1904-1996. Oppført 1904.

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 40, 7715 Steinkjer, Norway

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 7715 Steinkjer, Norway

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 40, 7715 Steinkjer, Norway

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 7715 Steinkjer, Norway

Hovinsholm gård, Helgøyvegen 850, 2350 Nes på Hedmarken, Norway

Hovinsholm gård, Helgøyvegen 850, 2350 Nes på Hedmarken, Norway

Altagård, Altaveien 225, 9515 Alta, Norway

Altagård, Altaveien 225, 9515 Alta, Norway

Austråttborgen, Borgveien 6, 7140 Opphaug, Norway (ca. 1656)

Austråttborgen, Borgveien 7140 Opphaug, Norway (ca.

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 40, 7715 Steinkjer, Norway

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 7715 Steinkjer, Norway

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 40, 7715 Steinkjer, Norway

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 7715 Steinkjer, Norway

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 40, 7715 Steinkjer, Norway

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 7715 Steinkjer, Norway

Pinterest
Search