Explore these ideas and more!

Sjøgarden, 5781 Lofthus, Norway - Bolig for sorenskriveren i Hardanger fra 1923. Oppført 1923.

Sjøgarden, 5781 Lofthus, Norway - Bolig for sorenskriveren i Hardanger fra 1923. Oppført 1923.

Lossiusgården, Skippergata 17, 6507 Kristiansund N, Norway

Lossiusgården, Skippergata 6507 Kristiansund N, Norway

Lossiusgården, Skippergata 17, 6507 Kristiansund N, Norway

Lossiusgården, Skippergata 6507 Kristiansund N, Norway

Eggelia, Eggevegen 40, 7715 Steinkjer, Norway - Bolig for fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1919-1986.

Eggelia, Eggevegen 7715 Steinkjer, Norway - Bolig for fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Wergelandshaugen, Eidsvollbakken 33, 2080 Eidsvoll, Norway - Oppført 1921. Bolig for sorenskriveren i Eidsvoll 1928-1976.

Wergelandshaugen, Eidsvollbakken 33, 2080 Eidsvoll, Norway - Oppført 1921. Bolig for sorenskriveren i Eidsvoll 1928-1976.

Maarud gård, Maarudvegen 102, 2114 Disenå, Norway

Maarud gård, Maarudvegen 102, 2114 Disenå, Norway

Knut Fægris hus (villa for Joachim E. Lehmkuhl), Villaveien 9, 5007 Bergen, Norway

Knut Fægris hus (villa for Joachim E.

Fylkesmannsboligen i Nord-Trøndelag, Eggevegen 40, 7715 Steinkjer, Norway

Eggelia, Eggevegen 7715 Steinkjer, Norway - Bolig for fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Tromsø, Haakon VII's gate 5, 9011 Tromsø, Norway - Oppført 1920. Bolig for biskopen i Hålogaland 1925-1952, bispedømmet delt 1952, bolig for biskopen i Nord-Hålogaland 1952-1990.

Tromsø, Haakon VII's gate 5, 9011 Tromsø, Norway - Oppført 1920. Bolig for biskopen i Hålogaland 1925-1952, bispedømmet delt 1952, bolig for biskopen i Nord-Hålogaland 1952-1990.

Leikvin, 6770 Nordfjordeid, Norway - Bolig for sorenskriveren i Nordfjord periodevis 1790- 1957. Oppført 1790.

Leikvin, 6770 Nordfjordeid, Norway - Bolig for sorenskriveren i Nordfjord periodevis 1790- 1957. Oppført 1790.

Kjerringøy handelssted, Kjerringøyveien 1125, NO-8093 Kjerringøy

Kjerringøy handelssted, Kjerringøyveien 1125, NO-8093 Kjerringøy

Hesthamar, 5778 Utne, Norway - Bolig for sorenskriveren i Hardanger 1723-1790. Oppført 1723.

Hesthamar, 5778 Utne, Norway - Bolig for sorenskriveren i Hardanger 1723-1790. Oppført 1723.

Image result for villa christensen

Image result for villa christensen

Wergelandshaugen, Eidsvollbakken 33, 2080 Eidsvoll, Norway - Oppført 1921. Bolig for sorenskriveren i Eidsvoll 1928-1976.

Wergelandshaugen, Eidsvollbakken 33, 2080 Eidsvoll, Norway - Oppført 1921. Bolig for sorenskriveren i Eidsvoll 1928-1976.

Altagård, Altaveien 225, 9515 Alta, Norway - Bolig for amtmannen i Finnmarken 1740-1815, brent av tyskerne under evakueringen mars 1945, og etter krigen gjenoppbygd i samme stil.

Altagård, Altaveien 225, 9515 Alta, Norway - Bolig for amtmannen i Finnmarken 1740-1815, brent av tyskerne under evakueringen mars 1945, og etter krigen gjenoppbygd i samme stil.

Det Norske Videnskaps-Akademi (Statsråd Astrups Villa), Drammensveien 78, 0271 Oslo, Norway

Det Norske Videnskaps-Akademi (Statsråd Astrups Villa), Drammensveien 78, 0271 Oslo, Norway

Pinterest
Search