Explore Om and more!

Explore related topics

Antall ødegårder før 1350 var bagatellmessig i forhold til det store antall gårder som ble lagt øde i senmiddelalderen. Den store manndauden og de følgende pestangrepene i senmiddelalderen må rimeligvis ta ansvaret for det store antallet. Pestbølgen kan i virkeligheten sees som en ventil som lettet presset fra høymiddelalderen

Norge i høy- og senmiddelalderen – Store norske leksikon

Islandsk forsker mener at den norrøne mytologien i virkeligheten er en historie om astronomiske fenomener. Dansk forsker er ikke helt enig.

Islandsk forsker mener at den norrøne mytologien i virkeligheten er en historie om astronomiske fenomener. Dansk forsker er ikke helt enig.

Islandsk forsker mener at den norrøne mytologien i virkeligheten er en historie om astronomiske fenomener. Dansk forsker er ikke helt enig.

Islandsk forsker mener at den norrøne mytologien i virkeligheten er en historie om astronomiske fenomener. Dansk forsker er ikke helt enig.

Nettavis om norsk og internasjonal forskning

Nettavis om norsk og internasjonal forskning

Hyperborea/Hålogaland  -de lyse netters land

Hyperborea/Hålogaland -de lyse netters land

Ganglere: «Kva er å fortelja om ragnaròk?» Høg: «Store ting er å melde om det, og mange òg. Det fyrste er at det kjem ein vinter som er kalla Fimbulvinter. Då driv det snø or alle ætter, det er sterk kulde og kvasse vindar, ingen ting har gagn av sola. Det er tre slike vintrar -  utan sommar imellom.»– Den yngre Edda

Ganglere: «Kva er å fortelja om ragnaròk?» Høg: «Store ting er å melde om det, og mange òg. Det fyrste er at det kjem ein vinter som er kalla Fimbulvinter. Då driv det snø or alle ætter, det er sterk kulde og kvasse vindar, ingen ting har gagn av sola. Det er tre slike vintrar - utan sommar imellom.»– Den yngre Edda

utemagasinet.no er magasinet UTEs nettside og gir deg reportasjer og nyheter om friluftsliv og andre bratte aktiviteter, hovedsaklig med norsk natur som arena.

utemagasinet.no er magasinet UTEs nettside og gir deg reportasjer og nyheter om friluftsliv og andre bratte aktiviteter, hovedsaklig med norsk natur som arena.

Malleus Maleficarum, på norsk Heksehammeren, ei bok om heksekriminalitet, kom ut for første gang i desember 1486. I ettertid har utgivelsen blitt stemplet som en av de mest bloddryppende publikasjoner i hele bokhistorien. Utgivelsen var i sin tid av grunnleggende betydning for den intellektuelle legitimeringen av de historiske hekseprosessene.

Malleus Maleficarum, på norsk Heksehammeren, ei bok om heksekriminalitet, kom ut for første gang i desember 1486. I ettertid har utgivelsen blitt stemplet som en av de mest bloddryppende publikasjoner i hele bokhistorien. Utgivelsen var i sin tid av grunnleggende betydning for den intellektuelle legitimeringen av de historiske hekseprosessene.

«Valhall», illustrasjon fra en gammel bok om Ragnar Lodbrok fra 1800-tallet.

«Valhall», illustrasjon fra en gammel bok om Ragnar Lodbrok fra 1800-tallet.

Norge i høy- og senmiddelalderen 1130-1537 – 1130 har tradisjonelt vært regnet som et tidsskille i Norges historie. Dette året døde kong Sigurd Jorsalfare (1103-1130), og en fredelig periode ble avløst av en strid om kongemakten som varte helt til 1240. Nyere historieskrivning har opprettholdt tidsskillet ved 1130 og kalt den følgende hundreårsperioden for «borgerkrigene».

Erling Skakke – 18 June was a Norwegian Jarl during the century. He was the father of Magnus V, who reigned as King of Norway from 1161 to

Å være fisker langs de nordiske kystene har alltid vært et farefullt yrke. Mektige sjøslanger som sprang opp fra dypet og tok med seg skip og mann til bunns var blant de friske historiene sjømenn har kommet hjem med og som i dette tilfellet har inspirert den svenske 1500-tallshistorikeren Olaus Magnusson. Bildet er hentet fra hans 22 bind store verk om de nordiske folkenes historie fra ca 1550.

Å være fisker langs de nordiske kystene har alltid vært et farefullt yrke. Mektige sjøslanger som sprang opp fra dypet og tok med seg skip og mann til bunns var blant de friske historiene sjømenn har kommet hjem med og som i dette tilfellet har inspirert den svenske 1500-tallshistorikeren Olaus Magnusson. Bildet er hentet fra hans 22 bind store verk om de nordiske folkenes historie fra ca 1550.

Portalene med motiv fra sagnet om Sigurd Fåvnesbane sto i den gamle stavkirka som ble revet i 1664. Hylestadportalene overlevde og ble i 1876 en del av Oldsaksamlingen. Kopier av portalene står i våpenhuset i Hylestad kirke. Utsnitt av Hylestadportalene har vært brukt som illustrasjon på 50-kroneseddelen og er i bruk på 1-krone (norsk mynt).

Hylestad I, right - Hylestad stave church - Wikipedia, the free encyclopedia

Ertresvåg om 9/11 og meget mer

Det Norske Forsvaret vedkjenner seg Illuminati. Hæ?

Ertresvåg om 9/11 og meget mer

I historien om skilsmisser kan vi få kunnskap om hvor grensen gikk for det å tukte kone og barn, og samfunnets idealer for samliv mellom ektefeller.

I historien om skilsmisser kan vi få kunnskap om hvor grensen gikk for det å tukte kone og barn, og samfunnets idealer for samliv mellom ektefeller.

Forbudt historie. Viste du følgende om kjemper? VIASAT

Forbudt historie. Viste du følgende om kjemper? VIASAT

Pinterest
Search