Explore Culture and more!

Svartedauden Sykdommen Sykdommen kom til Norge Konsekvenser for samfunnet Behandlingen Hvordan ”kjerringa” så ut.

Svartedauden Sykdommen Sykdommen kom til Norge Konsekvenser for samfunnet Behandlingen Hvordan ”kjerringa” så ut.

Tryggvason flyktet til Holmgard (dagens Novgorod/Russland)som barn fordi familien ble forfulgt i Norge(Olav var sønn av en småkonge)På veien skal olav blitt tatt som trell.Han fra Russland som ung med en vikingflåte han plyndret og herjet vilt i landene rundt Nordsjøen.Fullastet med engelsk sølv reiste han mot fødelandet Norge.Som Oldebarn av Harald Hårfagre krevde han kongekronen, og kjøpte seg vennskap hos norske stormenn.Sølv, flaks og våpenmakt gjorde han til konge å styrte Norge i 5 år.

The Kings of Norway throughout time (Norwegian text only)

Rungne (norrønt: Hrungne) er i norrøn mytologi den sterkeste av jotnene. Han omtales flere steder i den norrøne mytologiske litteraturen, blant annet i Snorre Sturlasons Skaldskaparmål (i Den yngre Edda), i kapitlet Tor og Rungne.

Celto-Germanic Culture, Myth and History

Hålogaland er det historiske navnet på Nord-Norge. I tiden før kristningen av Norge var Hålogaland et selvstendig småkongerike i de nåværende fylkene Nordland og Troms, nord for Namdalen i Nord-Trøndelag og sør for Lyngenfjorden i Troms. Dette samsvarte med området for norrøn bosetning i Nord-Norge.

Hålogaland er det historiske navnet på Nord-Norge. I tiden før kristningen av Norge var Hålogaland et selvstendig småkongerike i de nåværende fylkene Nordland og Troms, nord for Namdalen i Nord-Trøndelag og sør for Lyngenfjorden i Troms. Dette samsvarte med området for norrøn bosetning i Nord-Norge.

Sigrid Undset i mars 1927. Sigrid Undset ble født 1882 i Kalundborg i Danmark. Faren var en norsk kjent arkeolog ved navn Ingvald Undset. Moren hennes het Anna Maria Charlotte Gyth, og hun var dansk. I 1884 flyttet hun og familien til Kristiania, hvor de bodde på flere ulike adresser ved Stensparken, lengst i Lyder Sagens gate 10. Der ble hennes søstre født, Ragnhild og Signe

Sigrid Undset - Prix Nobel de littérature - Norvège "principally for her powerful descriptions of Northern life during the Middle Ages"

Norway - Norwegen

love me my vintage travel posters. Vintage Norway Troll Travel Poster Vintage travel poster or ad for the USSR vintage.

Norwegian American History Association - Genealogy Resources

A private membership organization dedicated to locating, collecting preserving and interpreting the Norwegian-American experience with accuracy, integrity and liveliness.

NOBEL PEACE CENTER in Oslo, Norway     (luxuryexperience.com)

NOBEL PEACE CENTER in Oslo, Norway (luxuryexperience.com)

An inscription using cipher runes, the Elder Futhark, and the Younger Futhark, on the 9th-century Rök Runestone in Sweden

An inscription using both cipher runes, the Elder Futhark and the Younger Futhark, on the century Rök Runestone in Sweden. from Wkipedia - Runes

Æsene mot vanene, illustrasjon ved Karl Ehrenberg (1882). - Etter at konflikten mellom de to gudeslektene ble bilagt er det kampen mellom gudene og en tredje makt, jotnene, som står vesentlig i den norrøne mytologien.

Captioned as "Asen gegen die Wanen".The Aesir fight against the Vanir during the Aesir-Vanir War

Gyme var i norrøn mytologi en «bergrise» (en slags jotne). Han var gift med Aurboda, og de hadde datteren Gerd, som Frøy fridde til. Gyme forbindes med eller betraktes som den samme som Hler og Æge, jotnen som rådde over havet

Aegir was one of the three jotuns who lived in Asgard, the two others are Loki…

The Unique Altar Cabinet on the Island of Leka

The unique altar cabinet on the island of Ĺeka. The altar cabinet of Leka has motifs of St. Olaf on the outside of the doors (Photo: Arve Kjersheim © Directorate for Cultural Heritage in Norway

Pinterest
Search