I adore art, photography, and nature. I also love topics that gently tease the mind and make life...

Girl illustration I adore art, photography, and nature. I also love topics that gently tease the mind and make life.

““Em buông bỏ nhé.Chỉ một lúc thôi vì em mệt quá. Em không còn muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Rồi khi em quay lại anh vẫn ở đó đợi chờ em chứ? Đợi chứ!” ”

““Em buông bỏ nhé.Chỉ một lúc thôi vì em mệt quá. Em không còn muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Rồi khi em quay lại anh vẫn ở đó đợi chờ em chứ? Đợi chứ!” ”

Watercolor Girl, Watercolour Art, Watercolor Portraits, Beautiful Artwork, Art Inspo, Anime Art, Manga Art, Illustration Girl, Art Illustrations

Watercolor Face, Watercolour Painting, Cute Illustration, Art Illustrations, Manga Girl, Anime Girls, Art Girl, Le Fil, Croquis

Character Drawing, Character Design, Watercolour Art, Anime Art Girl, Anime Girls, Manga Art, Illustration Art, Girl Illustrations, Anime Flower

Pinterest
Search