Utforsk disse og flere idéer!

Mine Bilder | stensethphoto This is the Artists House in Oslo, a gallery run by the artists themselves, showing contemporary graphic art. Both the building and the exhibitions are well worth a visit.

Mine Bilder | stensethphoto This is the Artists House in Oslo, a gallery run by the artists themselves, showing contemporary graphic art. Both the building and the exhibitions are well worth a visit.

Portals-Barn-Norway    Windows in a restored sod-roofed wooden barn outside Oslo, Norway.    Tenuous Link: Norwegian barn.

Portals-Barn-Norway Windows in a restored sod-roofed wooden barn outside Oslo, Norway. Tenuous Link: Norwegian barn.

This has caught my eye a few times. It's beautiful and intriguing.

Parkveien 5b-c / KIMA

This has caught my eye a few times. It's beautiful and intriguing.

Bygdøy

Bygdøy

Yêu cầu nhập học tại Nauy   :         Sinh viên nước ngoài cũng có yêu cầu nhập học giống như sinh viên Na Uy. Những yêu cầu này tùy thuộc vào từng quốc gia mà ở đó sinh viên tốt nghiệp chương trình nào. Với sinh viên Việt Nam, tối thiểu họ phải tốt nghiệp THPT. Thêm vào đó, những yêu cầu khác phụ thuộc vào chuyên ngành mà sinh viên chọn học. Đó có thể là một số kỹ năng hoặc kinh nghiệm làm việc cần thiết để ghi danh. Sinh viên đăng ký học Thạc sỹ phải tốt nghiệp Đại học. ..

Yêu cầu nhập học tại Nauy : Sinh viên nước ngoài cũng có yêu cầu nhập học giống như sinh viên Na Uy. Những yêu cầu này tùy thuộc vào từng quốc gia mà ở đó sinh viên tốt nghiệp chương trình nào. Với sinh viên Việt Nam, tối thiểu họ phải tốt nghiệp THPT. Thêm vào đó, những yêu cầu khác phụ thuộc vào chuyên ngành mà sinh viên chọn học. Đó có thể là một số kỹ năng hoặc kinh nghiệm làm việc cần thiết để ghi danh. Sinh viên đăng ký học Thạc sỹ phải tốt nghiệp Đại học. ..

Beautiful colors - Autumn in Oslo, Norway

Beautiful colors - Autumn in Oslo, Norway

The Christmas tree today — By Joaaso from Fotopedia.com

The Christmas tree today — By Joaaso from Fotopedia.com

Colosseum Kino, Oslo, Norway

The Top 20 Movie Theaters in the World

Colosseum Kino, Oslo, Norway

Gamle Logen i Oslo, Oslo

Gamle Logen i Oslo, Oslo

The Royal Palace #oslo #detkongeligeslott #slottet #norway #theroyalepalace

The Royal Palace #oslo #detkongeligeslott #slottet #norway #theroyalepalace

Pinterest
Søk