Utforsk disse og flere idéer!

Focus: Jasper Johns: Savarin 3 (Red), 1978

Focus: Jasper Johns: Savarin 3 (Red), 1978

Jasper Johns - Zone 1962.  Art Experience NYC  www.artexperiencenyc.com/social_login/?utm_source=pinterest_medium=pins_content=pinterest_pins_campaign=pinterest_initial

Jasper Johns - Zone 1962. Art Experience NYC www.artexperiencenyc.com/social_login/?utm_source=pinterest_medium=pins_content=pinterest_pins_campaign=pinterest_initial

Jasper Johns "Colored Alphabet" I like the look of the splotchy letters

Jasper Johns "Colored Alphabet" I like the look of the splotchy letters

Jasper Johns Field Painting 1964

Jasper Johns Field Painting 1964

Jasper Johns • 0 Through 9, 1961

Jasper Johns • 0 Through 9, 1961

Heron and Fish tile, in blues and greens, design by Walter Crane.

Heron and Fish tile, in blues and greens, design by Walter Crane.

Unknown Artist (If you know the artists name please send me a note or comment). Possible Artist name is: Ivan Slavinsky

Unknown Artist (If you know the artists name please send me a note or comment). Possible Artist name is: Ivan Slavinsky

Joseph Mallord William Turner  www.artexperiencenyc.com

Joseph Mallord William Turner www.artexperiencenyc.com

Biết đến Loui Jover qua bức vẽ này. có lẽ dùng giấy báo làm nền ko phải là một ý tưởng mới lạ gì, nhưng nhìn những vệt mực chảy dài trên gương mặt lại có cảm giác rất ưu thương. Và tôi đã thích nó như thế.

Fragile Melancholic Damsel Depictions

Biết đến Loui Jover qua bức vẽ này. có lẽ dùng giấy báo làm nền ko phải là một ý tưởng mới lạ gì, nhưng nhìn những vệt mực chảy dài trên gương mặt lại có cảm giác rất ưu thương. Và tôi đã thích nó như thế.

JASPER JOHNS

Pinturas de Jasper Johns!

JASPER JOHNS

Pinterest
Søk