Explore Fantasy Inspiration, Chinese Painting, and more!

古风~中国风~插画~手绘~美男~妖孽~美女~古风场景~古风成双成对~Q版古风 『点缀宫妆面』 - 堆糖 发现生活_收集美好_分享图片

古风~中国风~插画~手绘~美男~妖孽~美女~古风场景~古风成双成对~Q版古风 『点缀宫妆面』 - 堆糖 发现生活_收集美好_分享图片

Chinese Painting, Chinese Art, Chinese Drawings, Girl Paintings, Character Inspiration, Asian Art, Art Girl, Beautiful Women, Beautiful Things

Xuân câu thủy động trà hoa bạch Hạ cốc vân sinh lệ tử hồng (Giòng xuân nước gợn hoa trà trắng Non hạ mây trôi trái vải hồng).

Xuân câu thủy động trà hoa bạch Hạ cốc vân sinh lệ tử hồng (Giòng xuân nước gợn hoa trà trắng Non hạ mây trôi trái vải hồng).

Makes me think of Zi  Yan.

If you do not implement the teachings, your destructive emotions and self clinging will not diminish, and the Dharma instructions will be of no use to you, no matter how many you receive.

Pinterest
Search