Explore Baby Ninja Turtle, Baby Turtles, and more!

(:

"Will you marry me?" by Lim Heng Swee - A Banana proposing to the Moon? Too sweet

Gã mặt trời xấu tính  Đem nước rót vào mây  Làm thành cơn mưa nhỏ  Ướt mèm con tim gầy.    ©Linh Tumblr

Gã mặt trời xấu tính Đem nước rót vào mây Làm thành cơn mưa nhỏ Ướt mèm con tim gầy. ©Linh Tumblr

Ilustrações engraçadas por Pandaluna | Criatives | Blog Design, Inspirações, Tutoriais, Web Design

Ilustrações engraçadas por Pandaluna

Pinterest
Search