Utforsk disse og flere idéer!

REM forårsakes av et vedvarende fall i serotonerg aktivitet. Studier på mennesker og dyr i våken tilstand viser at blokkering av serotoninfunksjon kan utløse aktivitet i hjernestammens orienteringssystem. Serotoninblokade gir opphav til støtvis gammafyring i den kolinerge hjernestammen og i våken tilstand er denne fyringen forbundet med hallusinasjoner hos mennesker. I tråd med dette forekommer hallusinasjonene i REM samtidig med at serotonin-nivået er betydelig lavere enn i andre søvnfaser.

REM forårsakes av et vedvarende fall i serotonerg aktivitet. Studier på mennesker og dyr i våken tilstand viser at blokkering av serotoninfunksjon kan utløse aktivitet i hjernestammens orienteringssystem. Serotoninblokade gir opphav til støtvis gammafyring i den kolinerge hjernestammen og i våken tilstand er denne fyringen forbundet med hallusinasjoner hos mennesker. I tråd med dette forekommer hallusinasjonene i REM samtidig med at serotonin-nivået er betydelig lavere enn i andre søvnfaser.

Pinterest
Søk