Explore Norway, 1, and more!

Youngstorvet. Harstad 9776. Youngstorget (1-5, 2-6[1]) er et torg i sentrum av Oslo. Det ligger mellom Storgata ogMøllergata, midt i Torggata. Det ble anlagt i 1846.  Torget er oppkalt etter kjøpmann, grosserer og stortingsrepresentant Jørgen Young som eide Youngsløkken som gaten går over. Gaten og torget fikk navn i bystyret 2. februar 1951. Fra 1852 til 1951 het det Nytorvet, selv om det alltid ble kalt Youngstorget på folkemunne.

Youngstorvet. Harstad 9776. Youngstorget (1-5, 2-6[1]) er et torg i sentrum av Oslo. Det ligger mellom Storgata ogMøllergata, midt i Torggata. Det ble anlagt i 1846. Torget er oppkalt etter kjøpmann, grosserer og stortingsrepresentant Jørgen Young som eide Youngsløkken som gaten går over. Gaten og torget fikk navn i bystyret 2. februar 1951. Fra 1852 til 1951 het det Nytorvet, selv om det alltid ble kalt Youngstorget på folkemunne.

Møre og Romsdal fylke Stranda kommune Geiranger Merok turistskyss med hest. Utg C. A. Erichsen tidlig 1900-tall

Møre og Romsdal fylke Stranda kommune Geiranger Merok turistskyss med hest. Utg C. A. Erichsen tidlig 1900-tall

Nord-Trøndelag fylke Steinkjer kommune Sliperiet og Spinneriet på Byafossen: A/S Helge Rein By Brug (Sliperiet) og A/S Steinkjer Uldvarefabrik (Spinneriet) lå etter hverandre på sørsiden av Byaelva på Byafossen. Spinneribrua ses i forkant av bildet. Foto 1949

Nord-Trøndelag fylke Steinkjer kommune Sliperiet og Spinneriet på Byafossen: A/S Helge Rein By Brug (Sliperiet) og A/S Steinkjer Uldvarefabrik (Spinneriet) lå etter hverandre på sørsiden av Byaelva på Byafossen. Spinneribrua ses i forkant av bildet. Foto 1949

Hordaland fylke Voss jernbanestasjon og Fleischers Hotell Utg C A. Erichsen brukt 1907

Hordaland fylke Voss jernbanestasjon og Fleischers Hotell Utg C A. Erichsen brukt 1907

Nord-Trøndelag fylke Steinkjer Øvre Elvegate matrikkel nr. 9: Huset Grand hotell fra 1903 til 1919 og Rolf Hanssen A/S fra 1919 til 1940. Foto1908

Nord-Trøndelag fylke Steinkjer Øvre Elvegate matrikkel nr. 9: Huset Grand hotell fra 1903 til 1919 og Rolf Hanssen A/S fra 1919 til 1940. Foto1908

Sør-Trøndelag fylke Trondheim  Tronghjem Pent, uspes. gatehjørne med butikker bl.a. Möller og Skramstad  Utg P. Alstrup postgått 1907

Sør-Trøndelag fylke Trondheim Tronghjem Pent, uspes. gatehjørne med butikker bl.a. Möller og Skramstad Utg P. Alstrup postgått 1907

Sogn og Fjordane fylke Aurland kommune Flaamsbanen mann på dressin tidlig 1900-tall Utg C A. Erichsen

Sogn og Fjordane fylke Aurland kommune Flaamsbanen mann på dressin tidlig 1900-tall Utg C A. Erichsen

Sogn og Fjordane fylke Gloppen kommune Sandane i Nordf Utg C. A. Erichsen brukt 1915

Sogn og Fjordane fylke Gloppen kommune Sandane i Nordf Utg C. A. Erichsen brukt 1915

Sør-Trøndelag fylke Trondheim  TRONDHJEM, Torvet. Uvanlig kort med hesteskyss og dobbelttrikk bl.a. vogn nr. 21 tidlig 1900-tall

Sør-Trøndelag fylke Trondheim TRONDHJEM, Torvet. Uvanlig kort med hesteskyss og dobbelttrikk bl.a. vogn nr. 21 tidlig 1900-tall

Sør-Trøndelag fylke Trondheim Trondhjem Gamle Bybro. Fint fargekort mot øst mot Bazaren Møbelforretning, også byvåpen Utg A. Holbæk Eriksen, Stemplet 1911

Sør-Trøndelag fylke Trondheim Trondhjem Gamle Bybro. Fint fargekort mot øst mot Bazaren Møbelforretning, også byvåpen Utg A. Holbæk Eriksen, Stemplet 1911

Sør-Trøndelag fylke Trondheim  Trondhjem, Indherredsveien. Fint høyformat ved kryss Utg A Holbæk Eriksen

Sør-Trøndelag fylke Trondheim Trondhjem, Indherredsveien. Fint høyformat ved kryss Utg A Holbæk Eriksen

Nord-Trøndelag fylke Verdal kommune TRONDHJEMSTURNERNES Opvisning paa "Værnes", sjeldent begivenhetskort Utg A. Iversen tidlig 1900-tall

Nord-Trøndelag fylke Verdal kommune TRONDHJEMSTURNERNES Opvisning paa "Værnes", sjeldent begivenhetskort Utg A. Iversen tidlig 1900-tall

Nord-Trøndelag fylke Verdal kommune TRONDHJEMSTURNERNES Opvisning paa "Værnes", sjeldent begivenhetskort Utg A. Iversen tidlig 1900-tall

Nord-Trøndelag fylke Verdal kommune TRONDHJEMSTURNERNES Opvisning paa "Værnes", sjeldent begivenhetskort Utg A. Iversen tidlig 1900-tall

Sør-Trøndelag fylke Trondheim Trondhjem, Torvet og Munkegaden med Domkirken. Flott oversikt SØ-lige kvadrant med paviljong, hestekjerrer, byvåpen, etc, kolorert Utg A. Holbæk Eriksen Postgått 1907

Sør-Trøndelag fylke Trondheim Trondhjem, Torvet og Munkegaden med Domkirken. Flott oversikt SØ-lige kvadrant med paviljong, hestekjerrer, byvåpen, etc, kolorert Utg A. Holbæk Eriksen Postgått 1907

Sogn og Fjordane fylke  Dette var den første bilen A/S Fjordenes Automobilselskap kjøpte i 1913. Passasjerane er på veg til Breim, der dei skulle ta motorbåten inn til Førde. 21 personar sit på lasteplanet. Dei første bilane var små lastebilar. Når dei vart nytta til persontransport, vart det sett benkar eller stolar på lasteplanet. Olai Farsund, frå Førde, var sjåfør. Han var ein av dei dei første sjåførane i selskapet.

Sogn og Fjordane fylke Dette var den første bilen A/S Fjordenes Automobilselskap kjøpte i 1913. Passasjerane er på veg til Breim, der dei skulle ta motorbåten inn til Førde. 21 personar sit på lasteplanet. Dei første bilane var små lastebilar. Når dei vart nytta til persontransport, vart det sett benkar eller stolar på lasteplanet. Olai Farsund, frå Førde, var sjåfør. Han var ein av dei dei første sjåførane i selskapet.

Sogn og Fjordane fylke Gloppen kommune Hyenfjord. Kolorert. Nærmotiv folk om bord i båt lastet med tang el.l. Utg H. Abel. Ubrukt 1904

Sogn og Fjordane fylke Gloppen kommune Hyenfjord. Kolorert. Nærmotiv folk om bord i båt lastet med tang el.l. Utg H. Abel. Ubrukt 1904

Pinterest
Search