Pinterest

Explore Anime Qoutes, Manga Quotes, and more!

My heart just broke again.

Shigatsu wa kimi no uso: Please don't forget me. This Anime made me cry like a little baby XD but it was worth it

Shigatsu wa Kimi no Uso - Your lie in april // Miyazono Kaori -Arima Kousei

Shigatsu wa Kimi no Uso - Your lie in april // Miyazono Kaori -Arima Kousei

Tổng hợp các ảnh vui về Anime. Nguồn: túm lum tà la Ad có rất nhiều… #hàihước # Hài Hước # amreading # books # wattpad

Kho Anime chế <3

Tổng hợp các ảnh vui về Anime. Nguồn: túm lum tà la Ad có rất nhiều… #hàihước # Hài Hước # amreading # books # wattpad

Your lie in april quotes

Your lie in april quotes