Explore Om and more!

PY 1 - Uke 33: Den første uken møtte vi Bokstavkongen, og lærte om både Bokstavlandet og Bokstavkongens hjelpere, Vår og Viggo. Vi gleder oss til neste uke når vi får tilsendt vår første bokstav!

PY 1 - Uke 33: Den første uken møtte vi Bokstavkongen, og lærte om både Bokstavlandet og Bokstavkongens hjelpere, Vår og Viggo. Vi gleder oss til neste uke når vi får tilsendt vår første bokstav!

Mevsimler 1

Season Tree Project The changing of the seasons are a great activity theme for a classroom, group or home crafting session. Need fantastic tips and hints on arts and crafts?

DIY project - How to make a silhouette of your child - Design Dazzle how to afford a baby #baby #babies

DIY project - How to make a silhouette of your child

DIY project - How to make a silhouette of your child - Design Dazzle. Instructions for both fabric and paper silhouettes.

Decorate a designated “Share Chair” for students to use when sharing writing or other accomplishments. | 36 Clever DIY Ways To Decorate Your Classroom

Decorate a designated "Share Chair" for students to use when sharing writing or other accomplishments. 36 Clever DIY Ways To Decorate Your Classroom

PY 3 - Uke 34; Vi gjennomgår vokaler og konsonanter. Elevene arbeider på stasjon med forskjellige aktiviteter, og de fleste har mestret "vokalmerket" som de vil få til sin mestrings-nøkkelring!

PY 3 - Uke 34; Vi gjennomgår vokaler og konsonanter. Elevene arbeider på stasjon med forskjellige aktiviteter, og de fleste har mestret "vokalmerket" som de vil få til sin mestrings-nøkkelring!

PY 3 - Uke 37; Denne uken har vi jobbet med diftongene våre; ei, ai, au og øy. Elevene startet med å bruke navnelister og finne diftonglyder i navn før de fant flere navn på egenhånd.

PY 3 - Uke 37; Denne uken har vi jobbet med diftongene våre; ei, ai, au og øy. Elevene startet med å bruke navnelister og finne diftonglyder i navn før de fant flere navn på egenhånd.

Pinterest
Search