books to read

51 Pins
 1mo
Collection by
Библиотека града Београда
MOJA prva knjiga o nauci - Google Search
Моја прва књига о природи - Google Search

Milan

13 Pins
there is a book cover with an image of two animals in the snow and trees
Мимбо Џимбо и дуга зима
Библиотека града Београда
an image of children playing in the circus
Каубој Коста и Тома Торнадо
Библиотека града Београда
there is a children's book about hiking
MOJA prva knjiga o nauci - Google Search
the children's book is written in russian and has an image of a tree
Моја прва књига о природи - Google Search
a book cover with an image of a person looking out the window at a dog
Ničija kuca
Библиотека града Београда
a poster with the words urs ula lien and an image of a man's face
Priče iz Zemljomorja - Ursula le Gvin | Kontrast izdavaštvo - Vredno priče
Priče iz Zemljomorja - Ursula le Gvin | Kontrast izdavaštvo - Vredno priče
a blue book sitting on top of a table
Зека песник
Библиотека града Београда
a blue book sitting on top of a table
Зека песник
Библиотека града Београда
a blue book sitting on top of a table
Зека песник
Библиотека града Београда
the children are playing in the water with an umbrella and a dog on the other side
Зека песник
Библиотека града Београда
a children's book with an image of two children standing next to each other
Зека песник
Библиотека града Београда
Трећа сликовница у овој серији за децу намењена је малишанима у узрасту друге и треће године. Сазнајте шта све може ваше дете, подстичите учење и креативност, откривајте свет, дружите се! Заједничко читање ове сликовнице и дружење уз њу помоћи ће вам да од најранијих дана код својих малишана развијате љубав према књизи – да подстичете њихово запажање, машту и радозналост. На почетку књиге наведене су неке одлике развоја детета у трећој години живота, као и избор активности које одрасла особа мож Isbn, Guys, Character
a children's book with an image of a rabbit in the grass and flowers
Зека песник
Библиотека града Београда