Spåmenn og det okulte

Collection by Pål Bendiksen

22 
Pins
 Bible, Cards Against Humanity, Biblia, The Bible

Åpenbaringen 18:2 Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl. | Norsk Bibel 88/07 (NB) | Download The Bible App Now

Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.

 Bible, Biblia, The Bible

2. Mosebok 15:26 Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder HERREN din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene j | Bibelen 2011 bokmål (N11BM) | Download The Bible App Now

Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder HERREN din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene j

Therefore put on God's complete armor, that you may be able to resist and stand your ground on the evil day [of danger], and, having done all [the crisis demands], to stand [firmly in your place]. Ephesians 6 13, Belt Of Truth, Amplified Bible, Cards Against Humanity, God, Dios, Praise God, The Lord

Daniel 2:1-3 I sitt annet regjeringsår hadde Nebukadnesar drømmer som gjorde hans sinn urolig, og det var forbi med hans søvn. Og kongen lot kalle tegnsutleggerne og åndemanerne og trollmennene og kaldeerne, forat | Det Norsk Bibelselskap 1930 (NORSK) | Download The Bible App Now

I sitt annet regjeringsår hadde Nebukadnesar drømmer som gjorde hans sinn urolig, og det var forbi med hans søvn. Og kongen lot kalle tegnsutleggerne og åndemanerne og trollmennene og kaldeerne, forat

 Lord And Savior, My Lord, You Promised, The Only Way, Compassion, Give It To Me

1. Korinter 10:14-18 Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelse, kjære venner. Dere er jo forstandige mennesker. Avgjør selv om det jeg nå vil si, er sant. Når vi feirer minnet om at Kristus døde for oss, og takker Gud for | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelse, kjære venner. Dere er jo forstandige mennesker. Avgjør selv om det jeg nå vil si, er sant. Når vi feirer minnet om at Kristus døde for oss, og takker Gud for

 Acting, Folk, Bible, Cards Against Humanity, Biblia, Folk Music, Popular, People, The Bible

Apostlenes gjerninger 16:16-18 En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavinne som var besatt av en spådomsånd. Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådde. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: | The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål (N78BM) | Download The Bible App Now

En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavinne som var besatt av en spådomsånd. Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådde. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek:

 21st, Bible, Biblia, The Bible

1. Johannes 5:21 Mine barn, vær på vakt mot de falske guder! | The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål (N78BM) | Download The Bible App Now

Mine barn, vær på vakt mot de falske guder!

 Acting, Bible, Biblia, The Bible

Apostlenes gjerninger 19:13-18 Men også nogen av de jødiske ånde-manere som fór omkring, tok sig fore å nevne den Herre Jesu navn over dem som hadde onde ånder, og sa: Jeg maner eder ved den Jesus som Paulus forkynner. Det var noge | Det Norsk Bibelselskap 1930 (NORSK) | Download The Bible App Now

Men også nogen av de jødiske ånde-manere som fór omkring, tok sig fore å nevne den Herre Jesu navn over dem som hadde onde ånder, og sa: Jeg maner eder ved den Jesus som Paulus forkynner. Det var noge

 Acting, Bible, Art, Biblia, The Bible

Apostlenes gjerninger 19:18-20 og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for al | Det Norsk Bibelselskap 1930 (NORSK) | Download The Bible App Now

og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for al

 Bible, Cards Against Humanity, Biblia, The Bible

5 Mosebok 32:16-18 De vakte hans nidkjærhet ved fremmede guder; ved vederstyggelige avguder vakte de hans harme. De ofret til maktene, {de. avgudene} som ikke er Gud, til guder som de ikke kjente, nye og nyss opkommet, | Det Norsk Bibelselskap 1930 (NORSK) | Download The Bible App Now

De vakte hans nidkjærhet ved fremmede guder; ved vederstyggelige avguder vakte de hans harme. De ofret til maktene, {de. avgudene} som ikke er Gud, til guder som de ikke kjente, nye og nyss opkommet,

 Bible, Biblia, The Bible

5 Mosebok 4:15-19 Så ta eder nu vel i vare, så sant I har eders liv kjært-for I så ingen skikkelse den dag Herren talte til eder på Horeb midt ut av ilden(-) at I ikke forsynder eder med å gjøre eder noget utskåret bil | Det Norsk Bibelselskap 1930 (NORSK) | Download The Bible App Now

Så ta eder nu vel i vare, så sant I har eders liv kjært-for I så ingen skikkelse den dag Herren talte til eder på Horeb midt ut av ilden(-) at I ikke forsynder eder med å gjøre eder noget utskåret bil

 Bible, Cards Against Humanity, Biblia, The Bible

2 Tessaloniker 2:7-12 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til in | Det Norsk Bibelselskap 1930 (NORSK) | Download The Bible App Now

For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til in

 Bible, Lily, Biblia, The Bible

2 Korinter 6:14-15 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende | Det Norsk Bibelselskap 1930 (NORSK) | Download The Bible App Now

Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende

 Folk, Bible, Cards Against Humanity, Biblia, Folk Music, Popular, People, The Bible

5 Mosebok 18:12-14 For hver den som gjør slikt, er vemmelig for Herren. Og for disse vemmelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg. Ustraffelig skal du være for Herren din Gud. For disse folkene so | Norsk Bibel 88/07 (NB) | Download The Bible App Now

For hver den som gjør slikt, er vemmelig for Herren. Og for disse vemmelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg. Ustraffelig skal du være for Herren din Gud. For disse folkene so

 Folk, Bible, Cards Against Humanity, Biblia, Folk Music, Popular, People, The Bible

5 Mosebok 18:9-11 Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter disse folks motbydelige skikker. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikk | Norsk Bibel 88/07 (NB) | Download The Bible App Now

Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter disse folks motbydelige skikker. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikk

 Acting, Bible, Biblia, The Bible

Apostlenes gjerninger 16:18-19 Dette gjorde hun i mange dager. Da harmedes Paulus og vendte sig om og sa til ånden: Jeg byder dig i Jesu Kristi navn å fare ut av henne! Og den fór ut i samme stund. Men da hennes herrer så at deres | Det Norsk Bibelselskap 1930 (NORSK) | Download The Bible App Now

Dette gjorde hun i mange dager. Da harmedes Paulus og vendte sig om og sa til ånden: Jeg byder dig i Jesu Kristi navn å fare ut av henne! Og den fór ut i samme stund. Men da hennes herrer så at deres

 Acting, Spa, Bible, Biblia, The Bible

Apostlenes gjerninger 16:16-17 Men det skjedde engang vi drog ut til bedestedet, at vi møtte en trælkvinne som hadde en spådomsånd, og som hjalp sine herrer til stor inntekt ved å spå. Hun fulgte efter Paulus og oss og ropte: Disse | Det Norsk Bibelselskap 1930 (NORSK) | Download The Bible App Now

Men det skjedde engang vi drog ut til bedestedet, at vi møtte en trælkvinne som hadde en spådomsånd, og som hjalp sine herrer til stor inntekt ved å spå. Hun fulgte efter Paulus og oss og ropte: Disse