Misjonsbefalingen

Collection by Pål Bendiksen

65 
Pins
 Bible, Cards Against Humanity, Biblia, The Bible

Åpenbaringen 18:2 Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl. | Norsk Bibel 88/07 (NB) | Download The Bible App Now

Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.

 Bible, Movies, Movie Posters, Biblia, Film Poster, Films, Popcorn Posters, Film Posters, Movie Quotes

2. Korinter 5:7 Vår tro gjør oss overbeviste om det evige livet, selv om vi ikke kan se det ennå. | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

Vår tro gjør oss overbeviste om det evige livet, selv om vi ikke kan se det ennå.

 Bible, Biblia, The Bible

Hebreerne 4:14 Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. | Det Norsk Bibelselskap 1930 (NORSK) | Download The Bible App Now

Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.

 Dere, Tanks, Bible, Biblia, Shelled, The Bible

Hebreerne 4:12-13 Ja, pass på at dere ikke er ulydige, for Guds budskap er fullt av liv og kraft. Det er skarpere enn et dobbeltegget sverd, og trenger dypt inn til vårt innerste. Det avslører alle tankene og motivene | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

Ja, pass på at dere ikke er ulydige, for Guds budskap er fullt av liv og kraft. Det er skarpere enn et dobbeltegget sverd, og trenger dypt inn til vårt innerste. Det avslører alle tankene og motivene

 Acting, Folk, Bible, Biblia, Folk Music, Popular, People, The Bible

Apostlenes gjerninger 2:47 De hyllet Gud dag og natt. Hele folket holdt av de troende. Hver dag lot Herren Jesus gruppen vokse ved at flere og flere ble frelst. | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

De hyllet Gud dag og natt. Hele folket holdt av de troende. Hver dag lot Herren Jesus gruppen vokse ved at flere og flere ble frelst.

Endure like Jesus Hebrews 12, Elba, Acting, Folk, Bible, Faith, Scriptures, Respect, Biblia

Apostlenes gjerninger 2:42-43 De troende samlet seg regelmessig for å bli undervist av Kristi utsendinger. De hadde fellesskap med hverandre brøt brødet og ba sammen. Folket hadde dyp respekt for de troende, for utsendingene utfør | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

De troende samlet seg regelmessig for å bli undervist av Kristi utsendinger. De hadde fellesskap med hverandre brøt brødet og ba sammen. Folket hadde dyp respekt for de troende, for utsendingene utfør

 Dere, Elba, Bible, Dots, Biblia, The Bible

Romerne 13:8 Ja, pass på at dere betaler alt dere er skyldige. Men et punkt blir dere aldri ferdige med. Det gjelder forpliktelsen til å elske hverandre. Den som elsker sine medmennesker, oppfyller kravet i Moselo | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

Ja, pass på at dere betaler alt dere er skyldige. Men et punkt blir dere aldri ferdige med. Det gjelder forpliktelsen til å elske hverandre. Den som elsker sine medmennesker, oppfyller kravet i Moselo

 Bible, Rome, Biblia, The Bible

Romerne 13:10 Den som elsker sine medmennesker, gjør ingen noe ondt. Det er derfor kjærligheten oppfyller de kravene Gud setter i loven. | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

Den som elsker sine medmennesker, gjør ingen noe ondt. Det er derfor kjærligheten oppfyller de kravene Gud setter i loven.

 Dere, Bible, Biblia, The Bible

Johannes 13:34-35 Jeg gir dere instruks om noe nytt: At dere skal elske hverandre. Ja, elske hverandre like mye som jeg har elsket dere. Gjennom det at dere elsker hverandre skal menneskene skjønne at dere er disiplene | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

Jeg gir dere instruks om noe nytt: At dere skal elske hverandre. Ja, elske hverandre like mye som jeg har elsket dere. Gjennom det at dere elsker hverandre skal menneskene skjønne at dere er disiplene

Romans For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For [the Spirit which] you have now received [is] not a spirit of slavery to put you once more in bondage to fear, but you have received the S Romans 7, Amplified Bible, Son Of God, The Man, Christ, Faith, Live, Religion

Matteus 10:36-39 De verste fiendene for mange blir til å finne i deres egne hjem! Men dersom dere elsker foreldrene deres høyere enn meg, er dere ikke verdige å tilhøre meg. Dersom dere elsker barna deres høyere enn m | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

De verste fiendene for mange blir til å finne i deres egne hjem! Men dersom dere elsker foreldrene deres høyere enn meg, er dere ikke verdige å tilhøre meg. Dersom dere elsker barna deres høyere enn m

 Periodic Table, Bible, Heaven, Biblia, Periotic Table, The Bible

Matteus 10:32-35 Dersom noen åpent bekjenner at han tilhører meg, da skal jeg bekjenne ham for min Far i himmelen at han tilhører meg. Men den som åpent fornekter meg, han skal jeg fornekte for min Far i himmelen. Tro | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

Dersom noen åpent bekjenner at han tilhører meg, da skal jeg bekjenne ham for min Far i himmelen at han tilhører meg. Men den som åpent fornekter meg, han skal jeg fornekte for min Far i himmelen. Tro

 Periodic Table, Bible, Rome, Biblia, Periotic Table, The Bible

Romerne 10:5-13 Når det gjelder våre muligheter til å bli skyldfri innfor Gud gjennom å være lydig mot Guds lov, lot Gud Moses skrive på denne måten: ”De som holder alle budene, skal få liv gjennom loven.” Men når de | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

Når det gjelder våre muligheter til å bli skyldfri innfor Gud gjennom å være lydig mot Guds lov, lot Gud Moses skrive på denne måten: ”De som holder alle budene, skal få liv gjennom loven.” Men når de

 Bible, Heaven, Biblia, The Bible

5 Mosebok 30:19 Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt! | Norsk Bibel 88/07 (NB) | Download The Bible App Now

Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt!

 Dere, Bible, Biblia, The Bible

Josva 24:15 Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet der | Norsk Bibel 88/07 (NB) | Download The Bible App Now

Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet der

 Nye, Acting, Bible, Biblia, The Bible

Apostlenes gjerninger 24:14-16 Jeg erkjenner at jeg tilhører den gruppen som følger Jesu vei, den gruppen som de kaller en sekt. Gjennom dette tjener jeg våre forfedres Gud, og jeg tror på alt som Gud har sagt i Moseloven og det pr | En Levende Bok (ELB) | Download The Bible App Now

Jeg erkjenner at jeg tilhører den gruppen som følger Jesu vei, den gruppen som de kaller en sekt. Gjennom dette tjener jeg våre forfedres Gud, og jeg tror på alt som Gud har sagt i Moseloven og det pr

These signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; My Demons, It Hurts, Believe, It Cast, Language, Bible, Names, Signs, Biblia

Mark 16:17-20 These signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak with new languages; they will take up serpents; and if they drink any deadly thing, it will in no wa | World Messianic Bible (WMB) | Download The Bible App Now

These signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak with new languages; they will take up serpents; and if they drink any deadly thing, it will in no wa