Seagrass meadows

Seagrass meadows

Assessing the calorific significance of episodes of human cannibalism in the Palaeolithic : Scientific Reports

Assessing the calorific significance of episodes of human cannibalism in the Palaeolithic : Scientific Reports

Er det lurt å være kannibal? | forskning.no

Er det lurt å være kannibal? | forskning.no

La Moisissure et la Bactérie: Deconstructing the fable of the discovery of penicillin by Ernest Duchesne

La Moisissure et la Bactérie: Deconstructing the fable of the discovery of penicillin by Ernest Duchesne

Faunal evidence for a difference in clothing use between Neanderthals and early modern humans in Europe

Faunal evidence for a difference in clothing use between Neanderthals and early modern humans in Europe

Shellfishing and human evolution

Shellfishing and human evolution

Approaching rice domestication in South Asia: New evidence from Indus settlements in northern India

Approaching rice domestication in South Asia: New evidence from Indus settlements in northern India

Farmer fidelity in the Canary Islands revealed by ancient DNA from prehistoric seeds

Farmer fidelity in the Canary Islands revealed by ancient DNA from prehistoric seeds

Palaeolithic and prehistoric dogs and Pleistocene wolves from Yakutia: Identification of isolated skulls

Palaeolithic and prehistoric dogs and Pleistocene wolves from Yakutia: Identification of isolated skulls

Syk hval hadde 30 plastposer i magen - Aftenposten

Plastikmüll im Meer: toter Wal mit 30 Plastiktüten im Magen

Geir Søli ved Naturhistorisk museum i Oslo fant igjen den lille grå sommerfuglen på Svalbard. Det demonstrerer hvor dårlig kartlagt deler av Svalbard er, mener han.

Geir Søli ved Naturhistorisk museum i Oslo fant igjen den lille grå sommerfuglen på Svalbard. Det demonstrerer hvor dårlig kartlagt deler av Svalbard er, mener han.

På 1970-tallet var brunbjørnen så godt som utryddet her i landet. Nå er arten tilbake, men i hvilken grad er dagens bjørner i slekt med de som fantes her i gamle dager?

På 1970-tallet var brunbjørnen så godt som utryddet her i landet. Nå er arten tilbake, men i hvilken grad er dagens bjørner i slekt med de som fantes her i gamle dager?

Inuitter mesket seg med hvaler for 4000 år siden | forskning.no

Several bowhead whales living off the coast of Alaska are estimated to be over 200 years old.

Three-dimensional vocal cord reconstructions. : Palaeontology: Ancient avian aria from Antarctica : Nature : Nature Research

: Palaeontology: Ancient avian aria from Antarctica : Nature : Nature Research

Var dette verdens første sangfugl? | forskning.no

Var dette verdens første sangfugl? | forskning.no

Pinterest
Search